DinGeo — i hele Danmark

Vandløbsstigninger

Alle vandløb kan tage bestemte mængder vand. Kommer der mere vand, end der kan være i vandløbene, vil der komme oversvømmelse. Inden for de sidste få år har der for eksempel været store oversvømmelser fra Kolding å, Skjern å og Uggerby å.

Bindslev Gamle Vandværk
Bindslev gamle vandværk blev oversvømmet da Uggerby å i oktober 2014 gik over sine bredder efter en periode med meget nedbør. Flere bygninger blev oversvømmet og hovedvejen fra Hjørring til Frederikshavn var lukket 14 dage som følge af oversvømmelsen (foto: Morten Rêné Jensen).

Nogle ejendomme ligger i lavninger eller i gamle ådale og kan være særligt udsatte for oversvømmelser fra vandløb. Det sker når massive vandløbsstigninger fra åer og vandløb går over deres bredder. Oversvømmelser fra vandløb berører normalt store områder af det nedre opland og kan forudses flere dage før, hændelsen opstår. Oversvømmelser i det øvre opland opstår normalt lokalt efter kraftige nedbørshændelser. I tæt beboede områder kan oversvømmelserne have en voldsom effekt, som primært omfatter materielle skader.

Naturstyrelsen og kystdirektoratet har udgivet en Rapport der diskuterer områder der er særligt udsatte for oversvømmelser.