DinGeo — i hele Danmark

Risiko for oversvømmelse ved vandløbsstigninger

Alle vandløb kan tage bestemte mængder vand. Kommer der mere vand, så vil vandløbet gå over bredderne og oversvømme nærområdet. Med et adresseopslag på DinGeo kan du på alle danske adresser få oplysning om risiko for oversvømmelse fra nærvedliggende vandløb.

Danmark har indenfor de senere år oplevet flere store vandløbsoversvømmelser fra f.eks. Kolding å, Odder å, Skjern å og Uggerby å. Resultatet var et væld af oversvømmede boliger og kældre.

Hvis du overvejer at købe bolig bør du altid undersøge risiko for oversvømmelse. Der er nemlig ingen tvivl om, at risiko for oversvømmelser i fremtiden i højere grad vil kunne aflæses på huspriser, forsikringspræmier og kloakafledningsafgifter.

Bindslev Gamle Vandværk
Bindslev gamle vandværk blev oversvømmet da Uggerby å i oktober 2014 gik over sine bredder efter en periode med meget nedbør. Flere bygninger blev oversvømmet og hovedvejen fra Hjørring til Frederikshavn var lukket 14 dage som følge af oversvømmelsen (foto: Morten Rêné Jensen).

DinGeo risikovurdering

Med et adresseopslag på DinGeo bliver du præsenteret for nogle af de vigtigste risikofaktorer ifht oversvømmelse, inklusiv vandløb der går over sine bredder.

Udsatte ejendomme

Nogle ejendomme ligger i lavninger eller i gamle ådale og kan være særligt udsatte for oversvømmelser fra vandløb. Det sker når massive vandløbsstigninger fra åer og vandløb går over deres bredder. Oversvømmelser fra vandløb berører normalt store områder af det nedre opland og kan forudses flere dage før, hændelsen opstår. Oversvømmelser i det øvre opland opstår normalt lokalt efter kraftige nedbørshændelser. I tæt beboede områder kan oversvømmelserne have en voldsom effekt, som primært omfatter materielle skader.

Den Danske Oversvømmelseslov

EU's Oversvømmelsesdirektiv er implementeret i den danske oversvømmelseslov. Den Danske Oversvømmelseslov udpeger specielt udsatte områder med det formål at sikre planlægning og styring af risici for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomiske aktiviteter.

Nogle af risikoområderne er udpeget på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb, f.eks. Storå i Holsterbro.

Risikovurdering for oversvømmelse ved stigende vandløb
Risikoområdet Holstebro er udpeget på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb (Storå). Tryk på figur og åben det interaktive kort.
Risikovurdering for oversvømmelse ved stigende vandløb
Et adresseopslag på DinGeo viser bluespots (afløbsløse lavninger i landskabet), befæstelsesgraden og hydraulisk ledningsevne. Disse er nogle af de vigtigste risikofaktorer ifht oversvømmelse ved skybrud. Det lille kort viser både bluespots og nedløbsriste i området omkring adressen.

Mere info:
Miljøstyrelsen: Vandløbsstigning kortservice
Naturstyrelsen og kystdirektoratet: Rapport over særligt udsatte områder
Kystdirektoratet: Oversvømmelsesloven