DinGeo — i hele Danmark

Drikkevandets Hårdhed

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øger forbruget af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt drikkevand er derfor dårligt for miljøet og den enkelte borger får ekstra udgifter pga. udfældninger af kalk, der forkorter levetid for rør og maskiner. Med et adresseopslag på DinGeo kan du på alle danske adresser få oplysning om drikkevandets hårdhed.

Hårdt vand har ifølge WHO ingen kendt skadelig effekt på helbredet. Der er derimod undersøgelser der indikerer at hårdt vand er sundt da både calcium og magnesium er vigtige mikronæringsstoffer.

Nyere forskning peger dog på, at hårdt vand sandsynligvis øger risiko for børneeksem, der er en dør til andre lidelser som høfeber, astma og fødevareallergi.

Kalk i drikkevand
Mange regioner i Danmark har hårdt vand med højt indhold af kalk.

DinGeo information om drikkevandets hårdhed

Med et adresseopslag på DinGeo bliver du informeret om drikkevandets hårdhed på adressen.

Vi ved desværre ikke hvilket vandværk adressen hører til. De viste data er derfor et gennemsnit over drikkevandets hårdhed i kommunen udregnet i 2010.

Der kan være store forskelle på hårdheden fra vandværk til vandværk indenfor den enkelte kommune. I beregningen af gennemsnittet er der i det omfang data er indberettet fra kommunen, taget højde for hvor meget de enkelte vandværker producerer.

Baggrund

Vands totale indhold af opløst calcium og magnesium betegnes som hårdheden. Hårdheden måles i Danmark i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad Deutsche Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter. Nedsivende regnvand og smeltevand fra sne optager kuldioxid fra atmosfæren og især fra jordluften i rodzonen, hvorved der dannes kulsyre. Kulsyren kan foruden kalk opløse magnesiumcarbonat, der findes i mindre mængder i kalken. Kalkudvaskningen tilfører derfor grundvandet calcium og magnesium. Hårdhed [°dH] Inddeling i Danmark
  • 0–4 Meget blødt
  • 4–8 Blødt
  • 8–12 Middelhårdt
  • 12–18 Temmelig hårdt
  • 18–24 Hårdt
  • 24–30 Meget hårdt
  • 30 Særdeles hårdt

Bor du i et område med hårdt vand skal du huske at fylde ekstra salt og afspændingsmiddel på opvaskemaskinen. Vandets hårdhed er også vigtig for kaffebrygning da kalk er med til at binde smag i kaffen. Blødt vand (lavt kalkindhold) når ikke at opsamle megen aroma og smag fra kaffen. Har du blødt vand, bør du kompenserer ved at bruge lidt mere kaffe – eller vælge en mørkristet kaffe.

Afklakning af vand

Der kan være god økonomi i at blødgøre vand, både for den enkelte forbruger og for landet som helhed. Københavns Energi har beregnet, at hvis hårdheden i københavnernes vand kom fra 20 grader dH ned på 10 grader dH, ville energiselskabet spare 4.000 megawatt-timer om året, eller hvad der svarer til tre millioner kroner. Brøndby Kommune har som den første i landet givet tilladelse til, at kommunens vand bliver blødgjort. Hofor (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) forventer at kunne blødgøre kommunens vand i løbet af 2016.

Datakilder:
http://data.geus.dk/arcgis/rest/services/GtW/S015_Drikkevandets_haardhed/MapServer. Central blødgøring af drikkevand Rapport, Miljøministeriet, Naturstyrelsen, April 2011
Drikkevandets hårdhed på DinGeo opslag
Et adresseopslag på DinGeo viser drikkevandets hårdhed.

Mere info:
GEUS: Drikkevandets hårdhed.
Videnskab.dk: Værst i København: Hårdt vand kan udløse børneeksem.