Zoom længere ind for at se jordforureninger

Kort med Jordforurening

I Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og/eller tankanlæg.