Kort med Jordforurening

I Danmark er der mere end 15.000 grunde, der er forurenede af industri, affald og/eller tankanlæg.

Jordforurening

V1

Mistanke

V2

Jordforurening

Læs mere Jordforurening

Kilde:
Miljøportalen