DinGeo — i hele Danmark

Mobilmaster

Mobilmast

Mobilmaster er en forudsætning for mobildækning. Antenner skal placeres højt for at radiobølgerne kan nå ud til mobilbrugerne, fx placeret på høje bygninger eller antennemaster. Hvis mobilforbindelsen skal fungere ordentligt, skal der både være et godt signal og tilstrækkeligt med kapacitet – hvilket betyder, at der i tætbefolkede områder skal opsættes flere antenner for at kunne håndtere mange samtidige opkald.

Der er cirka 13.000 mobilmaster i Danmark registreret i mastedatabasen. Hver fjerde står på offentlige arealer, mens tre fjerdedele står på private hustage, private græsarealer eller jordarealer. De fleste danskere er nok enige i, at det er en god ide med god mobildækning, men samtidig er det nok de færreste, der ønsker en mobilmast i nærheden af deres bolig.

På Dingeo kan du se afstanden til den nærmeste mobilmast for alle adresser i Danmark.

Sundhed

De fleste undersøgelser peger på, at mobilmaster ikke har helbredsmæssige konsekvenser. Faktum er dog at moderne danskere udsættes for mange millioner gange mere elektromagnetisk stråling i de relevante frekvensområder end vores forfædre, blandt andet på baggrund af det veludbyggede mobilnetværk. Selvom der forskes meget omkring elektromgnetisk stråling og sundhed, så er der stadig usikkerhed omkring den langsigtede effekt af mobilstråling og mange organisationer der stærkt advarer i mod den fortsatte udbyggelse af trådløse teknologier med elektromagnitske signaler.

WHO har klassificeret mobilstråling som Muligvis kræftfremkaldende. WHO har fastsat nogle øvre grænseværdier for mobilstråling som danske operatører følger.

Boligpriser

En meningsmåling i Danmark fra 2009 viste at 47% går langt uden om ejendomme, som har en 20-40 meter høj mobilmast som nabo. Der er derfor god grund til at tro at mobilmaster kan have indflydelse på boligprisen.

Mobildækning

I Danmark er der i dag tre mobilnetværk, som ejes af de fire største mobilselskaber, Telenor, 3, TDC og Telia. Disse netværksoperatører udlejer ledig kapacitet til en lang række mindre mobilselskaber. Mobilselskaberne udbyder 2G-, 3G- og 4G-netværk med henblik på at tilbyde danskerne mobiltelefoni og mobilt bredbånd på de licenser, som den danske stat har udbudt med de tilhørende dækningsforpligtelser. Udbygningen af netværket sker på markedsvilkår og ud fra en hensigt om, at mobilselskaberne konkurrerer på at skabe den bedste dækning.

På mobiloperatørernes hjemmeside finder man opdaterede dækningskort:


Kilder:
Du taber penge med en mobilmast som nabo
Sundhedsstyrelsen om Mobilkommunikation
MOBILMASTER OG -ANTENNER - Teleindustrien
Mastedatabasen