Radonkort der viser risiko for Radon og radonforurening i bolig

Høje radonniveauer i indeklimaet er skadeligt for dit helbred og kan i yderste konsekvens føre til kræft. Radon dræber årligt 300 danskere og er næstefter rygning den væsentligste årsag til lungekræft i Danmark