Radonkort der viser risiko for Radon og radonforurening i bolig

Høje radonniveauer i indeklimaet er skadeligt for dit helbred og kan i yderste konsekvens føre til kræft. Radon dræber årligt 300 danskere og er næstefter rygning den væsentligste årsag til lungekræft i Danmark

Radon risiko

Radonrisiko klasser

0
Radonklasse 0
1
Radonklasse 1
2
Radonklasse 2
3
Radonklasse 3
4
Radonklasse 4
Læs mere om Radon

Kilde:
Radon Rapport