DinGeo — i hele Danmark

Risiko for indbrud

Mange danskere er med god grund bekymret for indbrud i deres bolig. Danmark har i flere år haft flest indbrud pr. indbygger i Europa - Faktisk begåes der i Danmark gennemsnitligt mere end 3 indbrud i timen. DinGeo giver dig Danmarks bedste værktøj til at vurdere indbrudsrisiko på en given adresse. Med et adresseopslag på DinGeo får du således en geografisk detaljeret indbrudsrisiko udregnet for den nærmeste kvadratkilometer.

Danmark har en trist rekord - Vi er det land i EU, der suverænt har flest indbrud pr. indbygger. Der begås årligt over 30.000 indbrud i Danmark. Ved boligkøb er det derfor vigtigt også at overveje risiko for indbrud på adressen. Normalt angives indbrudsrisiko på Kommune-niveau. DinGeo er det eneste danske boligsite, der giver dig en geografisk detaljerede indbrudsrisiko udregnet på kvadratkilometer-niveau.

indbrud er en epidemi i Danmark
Danmark er et rigt land, og de fleste danskere har en del af værdi for tyveknægte. Indbrudstyve går især efter let omsættelige varer som elektronik, laptops, iPads, telefoner og fladskærme samt smykker, kontanter og designermøbler.

Vurdering af Indbrudsrisiko på DinGeo

Danmarks Statistik udregner løbende indbrudsrisiko for alle de 98 danske kommuner. Værdien af disse udregninger er desværre ofte begrænset af de store interne variationer i indbrudsrisiko indenfor de enkelte kommuner.

DinGeo er det eneste danske boligsite, der henter kriminalstatistikdata direkte fra Rigspolitiet og på den baggrund kan vi give oplysninger, der geografisk set er meget mere detaljerede. Indbrudsrisikoen på DinGeo adresseopslag er således udregnet for den nærmeste kvadratkilometer-celle.

Ved boligkøb

Ifølge en undersøgelse foretaget af Bolius Boligejernes Videncenter er 56 procent bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. Indbrud i eget hjem er noget af det, der påvirker danskernes tryghed allermest i negativ retning. Den kan være en ganske rystende oplevelse at have uønskede gæster og flere studier fra England og USA har vist en klar sammenhæng mellem kriminalitet og huspriser

Sikring

Der er mange ting du kan gøre for at sikre din bolig bedre mod indbrud.

Tænd lyset
Et mørkt hus er et sikkert tegn på, at der ikke er nogen hjemme. Lad et par lamper være tændt, når du forlader huset. Lad radioen spille.
Udendørs belysning
Udendørsbelysning med tænd/sluk-føler skræmmer tyven. Når udendørslyset tænder, virker huset beboet og naboer får bedre mulighed for at opdage et eventuelt indbrud i tide.
Tjek dine døre og låse
Husk at alle dine yderdøre skal sikres også køkken- og havedøre. Yderdøre bør have to låse. Gode og sikre låse er borebeskyttede og har en høj dirke- og kopieringssikkerhed.
Sikre vinduer i stueplan
Vinduer i stueplan er lette indbrudsveje. Du bør sørge for at dine vinduer har solide hasper helst med låseanordninger eller særlige haspesikringer.
Skjul værdigenstande der frister tyven
Pas på med at udstille dine værdigenstande. Især hvis du er bortrejst, bør du placere dine værdigenstande, så de ikke er synlige fra vinduerne.
Tjek dine kældervinduer
Du bør sikre dine kælder-vinduer, da det er en oplagt indbrudsvej. Hvis de ikke skal kunne åbnes, kan du skrue dem fast med vinkelbeslag og/eller forsyne dem med jernstænger eller gitre.
Hæng vaske-tøjet frem
Med vasketøj på tørresnoren virker det som om du er hjemme. Lav en aftale med naboen om at bruge din tørresnor når du selv er bortrejst – og omvendt.
Ryd ikke helt op
Lidt uorden får huset til at virke beboet. Legetøj, ugeblade, og en kop får huset til at virke beboet. Derfor bør du ikke være alt for ivrig efter at rydde op, inden du tager væk.
Tøm postkassen
Når din postkasse ikke bliver tømt, er det et tegn på, at du ikke er hjemme. Lav en aftale med familie, venner eller en nabo om at tømme din postkasse, når du er bortrejst.
Parker en bil i carporten
Når der holder en bil parkeret i carporten eller foran huset, er der stor sandsynlighed for, at tyven tror du er hjemme. Når du er bortrejst, kan du eventuelt få naboen til at parkere sin bil foran dit hus.
Fjern haveredskaberne
Lad ikke dine haveredskaber eller en stige ligge frit fremme, så tyven kan bruge dem til at skaffe sig adgang til huset. Lås dine haveredskaber inde i kælder eller udhus. Lås stigen fast.
Fyld skraldespanden
Når din udendørs skraldespand er tom, eller hvis posen sidder i klemme under låget, er det et tegn på, at du ikke er hjemme. Få familie, venner eller en nabo til at smide en pose i din skraldespand, når du er bortrejst.

Indbrudsrisiko på DinGeo
Dingeo.dk viser geografisk detaljeret indbrudsrisiko.

Mere info om indbrudsrisiko:
Rigspolitiet: Detaljerede kriminaldata
Danmarks Statistik: Indbrudsrisiko på kommuneniveau
Bolius: Danskerne frygter indbrud
Forsikring og Pension: Stopindbrud.dk
DR: Så hårdt er din kommune ramt af indbrud