DinGeo — i hele Danmark

Risiko for indbrud

Hele 56 procent af alle danskere er bekymrede for at få indbrud i deres bolig. Og med god grund. Danmark har i flere år haft flest indbrud pr. indbygger i Europa - Faktisk begåes der i Danmark gennemsnitligt mere end 3 indbrud i timen. Med et adresseopslag på DinGeo får du indbrudsrisiko udregnet for den nærmeste kvadratkilometer omkring boligen.

Det kan være en ganske rystende oplevelse at have uønskede gæster i privatboligen og indbrud er faktisk det fænomen, der påvirker danskernes tryghed allermest i negativ retning. Ifølge en undersøgelse foretaget af Bolius er 56 procent bekymret eller meget bekymret for at få indbrud i deres bolig. Danmark har en trist rekord som det land i EU, med den suverænt højeste indbrudsrisiko (der begås årligt over 30.000 indbrud i Danmark). Indbrudsrisiko påvirker boligpris og ved boligkøb er indbrudsrisiko en parameter man bør overveje på lige fod med f.eks. oversvømmelsesrisiko, luft -og jordforurening. Heldigvis er det relativt let at finde alle disse informationer med DinGeo.

indbrud er en epidemi i Danmark
Danmark er et rigt land, og de fleste danskere har en del af værdi for tyveknægte. Indbrudstyve går især efter let omsættelige varer som elektronik, laptops, iPads, telefoner og fladskærme samt smykker, kontanter og designermøbler.

DinGeo information om indbrudsrisiko

Normalt offentliggøres indbrudsstatistik på kommuneniveau. Værdien af kommunedata er dog ofte begrænset, da der stort set altid er meget store variationer i indbrudsrisiko indenfor kommunegrænserne. DinGeo er det eneste danske boligsite, der giver dig geografisk detaljeret indbrudsstatistik. DinGeos indbrudsrisiko på en given adresse er således udregnet for et område på 1 km2 omkring adressen.

Her kommer vores data fra

DinGeo er det eneste danske boligsite, der henter kriminalstatistik direkte fra Rigspolitiet og på den baggrund kan vi give oplysninger, der geografisk set er meget detaljerede. Rigspolitiets data dækker perioden fra første kvartal 2016 og (indtil videre) frem til andet kvartal 2018.

Data om opklaringsprocent stammer fra en uafhængig analyse fra Danmarks Radio. Tallene er anderledes og betydelig mere deprimerende end rigspolitiets egne statistikker. Analysen er beskrevet af DR her »

Sådan læses data

Med et adresseopslag på DinGeo bliver du informeret om indbrudsrisikoen er lav, mellem eller høj i forhold til landsgennemsnittet. Indbrudsrisikoen er desuden udregnet som en procent, der angiver risiko for indbrud i løbet af et år. Udregningen er baseret på kvadratcellens samlede antal anmeldte indbrud for de 10 kvartaler 2016K1-2018K2 og divideret med antallet af adresser i kvadratcellen (og divideret med 2.25 for at normere til et år).

Den tidslige udvikling af anmeldte indbrud i kvadratcellen er vist i en graf. Det kan være ganske informativt at undersøge det tidslige aspekt. I parcelhuskvarterer er der f.eks. ofte højere indbrudsrisiko omkring jul (fjerde kvartal). Mange sommerhusområder oplever ligeledes højere risiko om vinteren (fjerde og første kvartal).

Sådan bruger du data ved boligkøb

Som boligkøber bør man inddrage indbrudsrisiko som endnu en geodata-parameter, der ikke fremgår af salgsopstilling og tilstandsrapport, på lige fod med f.eks. oversvømmelsesrisiko, trafikstøj, luft -og jordforurening, o.s.v. Flere studier fra England og USA har vist en meget klar sammenhæng mellem kriminalitet og huspriser.

Man kan gøre meget for at indbrudssikre den enkelte bolig, men man kan ikke flytte den til et andet område med generelt mindre indbrudsrisiko. Professionelle indbrudstyve er ofte ekstremt dygtige til at omgå indbrudsalarmer og andre foranstaltninger.

Sikring

Der er mange ting du kan gøre for at sikre din bolig bedre mod indbrud. Indbrudsalarm kan i følge Verisure og Falck reducere indbrudsrisiko for den enkelte bolig med 70 procent.

Ellers er der de typiske huskeregler for at mindske indbrudsrisiko:

Tænd lyset
Et mørkt hus er et sikkert tegn på, at der ikke er nogen hjemme. Lad et par lamper være tændt, når du forlader huset. Lad radioen spille.
Udendørs belysning
Udendørsbelysning med tænd/sluk-føler skræmmer tyven. Når udendørslyset tænder, virker huset beboet og naboer får bedre mulighed for at opdage et eventuelt indbrud i tide.
Tjek dine døre og låse
Husk at alle dine yderdøre skal sikres også køkken- og havedøre. Yderdøre bør have to låse. Gode og sikre låse er borebeskyttede og har en høj dirke- og kopieringssikkerhed.
Sikre vinduer i stueplan
Vinduer i stueplan er lette indbrudsveje. Du bør sørge for at dine vinduer har solide hasper helst med låseanordninger eller særlige haspesikringer.
Skjul værdigenstande der frister tyven
Pas på med at udstille dine værdigenstande. Især hvis du er bortrejst, bør du placere dine værdigenstande, så de ikke er synlige fra vinduerne.
Tjek dine kældervinduer
Du bør sikre dine kælder-vinduer, da det er en oplagt indbrudsvej. Hvis de ikke skal kunne åbnes, kan du skrue dem fast med vinkelbeslag og/eller forsyne dem med jernstænger eller gitre.
Hæng vaske-tøjet frem
Med vasketøj på tørresnoren virker det som om du er hjemme. Lav en aftale med naboen om at bruge din tørresnor når du selv er bortrejst – og omvendt.
Ryd ikke helt op
Lidt uorden får huset til at virke beboet. Legetøj, ugeblade, og en kop får huset til at virke beboet. Derfor bør du ikke være alt for ivrig efter at rydde op, inden du tager væk.
Tøm postkassen
Når din postkasse ikke bliver tømt, er det et tegn på, at du ikke er hjemme. Lav en aftale med familie, venner eller en nabo om at tømme din postkasse, når du er bortrejst.
Parker en bil i carporten
Når der holder en bil parkeret i carporten eller foran huset, er der stor sandsynlighed for, at tyven tror du er hjemme. Når du er bortrejst, kan du eventuelt få naboen til at parkere sin bil foran dit hus.
Fjern haveredskaberne
Lad ikke dine haveredskaber eller en stige ligge frit fremme, så tyven kan bruge dem til at skaffe sig adgang til huset. Lås dine haveredskaber inde i kælder eller udhus. Lås stigen fast.
Fyld skraldespanden
Når din udendørs skraldespand er tom, eller hvis posen sidder i klemme under låget, er det et tegn på, at du ikke er hjemme. Få familie, venner eller en nabo til at smide en pose i din skraldespand, når du er bortrejst.

Indbrudsrisiko på DinGeo
Dingeo.dk viser geografisk detaljeret indbrudsrisiko.

Mere info om indbrudsrisiko:
Rigspolitiet: Detaljerede kriminaldata
Danmarks Statistik: Indbrudsrisiko på kommuneniveau
Bolius: Danskerne frygter indbrud
Forsikring og Pension: Stopindbrud.dk
DR: Se, hvor få indbrud politiet opklarer i din by