Oversvømmelseskort viser områder i terrænet, der ikke har naturlige afløb.

Kortet viser områder der kan være problematiske, når det regner kraftigt, fordi vandet ikke kan ledes væk og derfor bliver opstuvet på terrænet.


Sorte trekanter er nedløbsrist
Læs mere

Kilde:
Geodatastyrelsen DHYM