DinGeo — i hele Danmark

Boligafdeling Park Kvarteret
Boligselskabet AKB, København

Info om boligafdeling: Bebyggelsen Bebyggelsen består af to bygningstypologier, kaldet Kube1 og Kube2. Begge typologier består af fire basisbyggemoduler i plan. Kube1 varierer i højde mellem 3-4 etager. Kube2 er 4 etager med tagterrasser. Begge kuber udføres med tilbagetrukne tagterrasser og ankomstloggiaer. Boligerne er i en, to eller tre etager, og er alle indrettet med stort gennemlyst opholdsrum samt et køkken og badeværelse i lejemålets indgangsetage. Selve ruminddelingen i boligerne er fleksibel, med få indvendige skillevægge. Der er frihed til at opsætte skillevægge, hvis man ønsker flere rum. Alle boliger er med en rumhøjde på 2,5 meter. Udvendigt fremstår bygninger med ophængt tegl i rødlige toner, vinduer og døre i lys aluminium. Uderum Bygningerne orienteret sådan, at de skaber en stor variation i de nære uderum. Der er både store, åbne arealer til leg og ophold og mindre arealer til gennemgang. Behandlingen af uderummene differentieres mellem de indre rum mellem bygningerne og de ydre rum mod lokalgaderne. I de indre mellemrum fungerer bede med vilde græsser, stauder og træer som rumskabende elementer, der skaber en naturlig overgang og afstand mellem fælles og private zoner. Bedene plantes til med vækster, der kræver lav vedligeholdelse. Mellem bedene anlægges en flisebelægning, som enkelte steder afløses af zoner med sand og grus. Derudover indrettes legepladser o.l. Cykelparkering og dagrenovation integreres i beplantningen og placeres i overgangen mellem de ydre og indre rum. AlmenBolig+ Boligerne i Park Kvarteret er AlmenBolig+. Det er lavenergiboliger med en husleje, der er lavere end tilsvarende ny opførte almene boliger, blandt andet fordi der ikke ansættes vicevært i boligafdelingen. Et tæt og socialt naboskab er derfor vigtigt, da det er beboernes fælles ansvar at vedlige-holde boligområdet og fællesfaciliteter. Bæredygtighed Det har været vigtigt for AKB at sikre et godt og bæredygtigt byggeri. I planlægningen og arkitekturen har bæredygtighed været et fokusområde, og boligerne lever derfor op til moderne energistandarder efter energiramme 2020. Det betyder, at boligerne har et meget lavt energiforbrug. Varmeudgiften til boligerne er således reduceret til et minimum. Bygningerne er produceret som præfabrikerede moduler, hvor hovedkonstruktionen i bygningen er fyrretræ fra svenske skove. Store dele af bygningsmaterialerne er således CO2 neutral. Fællesrum Der er fællesrum mod kvarterspladsen i Nordre Fælled Kvarteret Hannemanns Alle 8P - der deles med øvrige 2 andre Almenbolig+ kvarterer i Arenakvarteret. Fællesrummet er på 195 m² med køkkenfaciliteter, handicap venligt toilet og store rumlige lokaler.

Boligerne i "Park Kvarteret" udlejes af Boligselskabet AKB, København ».

Afdelingens boliger

Boligafdelingen "Park Kvarteret" udlejer 56 familieboliger. Den månedlige husleje varierer fra 6.877 kroner (2 værelser og 86 m2) og op til 9.862 kroner (4 værelser og 129 m2). Der er tale om meget attraktive huslejer ift. de generelle ejerboligpriser i postnummer 2300.

Der er ikke internet og heller ikke vaskeri i boligerne. Vedrørende husdyr: Alle husdyr tilladt.

Boligafdeling Park Kvarteret: Boligtype-1
Boligafdeling Park Kvarteret: Boligtype-1. Foto: DanmarkBolig

Eksempler på boligtyper i boligafdeling "Park Kvarteret"

Beliggenhed

Boligtype

Størrelse

Antal vær.

Indskud

Mnd. Leje

Robert Jacobsens Vej 16Z, 2300 København S Familieboliger 129 m2 4 vær.
55615 ,- 9862 ,-
Ejler Billes Allé 18, 2300 København S Familieboliger 111 m2 4 vær.
47497 ,- 8633 ,-
Robert Jacobsens Vej 16N, 2300 København S Familieboliger 108 m2 4 vær.
46482 ,- 8391 ,-
Ejler Billes Allé 20, 2300 København S Familieboliger 100 m2 3 vær.
42894 ,- 7939 ,-
Robert Jacobsens Vej 16H, 2300 København S Familieboliger 91 m2 2 vær.
39034 ,- 7337 ,-
Robert Jacobsens Vej 16U, 2300 København S Familieboliger 91 m2 3 vær.
39205 ,- 7253 ,-
Robert Jacobsens Vej 18T, 2300 København S Familieboliger 89 m2 2 vær.
38288 ,- 7120 ,-
Robert Jacobsens Vej 16R, 2300 København S Familieboliger 86 m2 2 vær.
37064 ,- 6877 ,-

datakilde: DanmarkBolig

Beliggenhed

Henter kort....
De grønne polygoner markerer matriklerne, der hører til boligafdelingen.