DinGeo — i hele Danmark

Valgdata

Afstemningsområder er den mindste administrative inddeling af landet, der anvendes ved folketingsvalg, kommunalvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger. Der er kæmpe forskelle mellem de enkelte afstemningsområder på, om man stemmer og hvad man stemmer. Med et adresseopslag på DinGeo kan du på alle danske adresser finde valgresultaterne fra det lokale afstemningsområde.

Valgdata fra det lokale afstemningsområde kan fortælle om naboerne på samme måde som conzoom®typerne under naboerne.

Valgdata på Dingeo
Valgdata kan fortælle en del om områdets beboere.

Baggrund

Der har været afholdt folketingsvalg i Danmark siden 1849 og i år (2019) skal den danske befolkning for 70. gang til stemmeurnerne for at udpege medlemmerne af landets lovgivende forsamling. I starten var valgretsalderen 30 år og forbeholdt frie mænd, hvilket betød at kun ca. 15% af landets befolkning kunne stemme. Ved grundlovsændringen i 1915 opnåede kvinder valgret og kunne således stemme første gang til folketingsvalget i 1918. I 1978 blev valgretsalderen sat ned til de 18 år som vi kender i dag. Derudover har det hele tiden været et krav, at man har dansk statsborgerskab, have fast bopæl i kongeriget og ikke må være under værgemål.

Folketingsvalg

Overordnet set, så har Danmark en meget høj valgdeltagelse internationalt set, men mellem de enkelte afstemningsområder er der store forskelle på, om man stemmer og hvad man stemmer. Her på siden har vi gjort det nemt for dig at slå en adresse op at se, hvor stor en andel, der har stemt og hvem de har stemt på.

De højeste stemmeprocenter findes i kommuner som Allerød (92,3%), Lejre (90,5%) og Skanderborg (90,1%). Samlet for hele landet har stemmeprocenten ligget omkring de 85% ved de seneste valg.

Kigger man de forskellige kredse igennem, så vil du se en endnu større variation i, hvilke partier, der bliver stemt på. Ved valget i 2015 var det Dansk Folkeparti, der i Thyregod ved Vejle opnåede ca. 48% af de gyldige stemmer, der fik den største stemmeandel for noget parti ved ét afstemningssted.

Ser man bort fra geografien, så stemmer kvinder mere end mænd, folk med lang uddannelse mere end dem uden, 60-69-årige er den aldersgruppe, der stemmer mest og personer med danske oprindelse mere andre og jo højere indkomst jo mere sandsynligt er det, at du stemmer. Ved at læse om conzoom®typerne på siden kan du få en ide om, hvilken demografi, der stemmer på de enkelte partier.

Kommunal- og regionsrådsvalg

Kommunal-og regionsrådsvalgene afholdes fast hvert fjerde år på den tredje tirsdag i november måned. Næste gang er den 16. november 2021.

Stemmeprocenterne til kommunalvalgene adskiller sig en hel del fra Folketingsvalgene. For det første er det normalt cirka 70%, der stemmer til kommunalvalgene, hvilket er noget under de cirka 85% til Folketingsvalgene. Derudover findes de højeste stemmeprocenter (2017) i ø-kommunerne, hvor Fanø (85,7%) topper stemmedeltagelsen foran Læsø (82,3%) og Samsø (81,5%). På 4. pladsen kommer Allerød (81,1%) som den første ’fastlandskommune’. Ved trippelvalget i 2001, hvor kommunalvalget faldt samtidig med folketingsvalget nåede stemmeprocenten dog helt op på cirka 85%.

Valgdeltagelsen til regionsrådene følger den til kommunalvalget.

Dingeo.dk arbejder på også at få kommunal- og regionsrådsvalgsdata på siden.

Europaparlamentsvalg

Valg til Europaparlamentet afholdes hvert femte år. Næste gang er den 26. maj 2019. Valgdeltagelsen til Europaparlamentsvalget er den laveste blandt de niveauer vi stemmer på til vores folkestyre. Ved det seneste valg lå den på 56,3%. Dette er dog relativt højt i forhold til hele EU, hvor den i gennemsnit var på 42,6%.

De kommuner med den højeste stemmeprocent til Europaparlamentsvalget findes alle nord for hovedstaden og er: Allerød (69,4%), Rudersdal (69,0%) og Furesø (68,0%).

Alle kandidater til Europaparlamentet stiller op i hele landet og derfor har vi gennem tiderne set de største personlige stemmetal til en kandidat her.

Top-tre er:
  • Morten Messerschmidt (2014): 465.758 stemmer
  • Poul Nyrup Rasmussen (2004): 407.966 stemmer
  • Morten Messerschmidt (2009): 284.500 stemmer
Dingeo.dk arbejder på også at få Europaparlamentsdata på siden.

Opstillingsberettigede partier

Opstillingsberettigede partier til folketingsvalget 2019 er:

A. Socialdemokratiet
B. Radikale Venstre
C. Det Konservative Folkeparti
D. Nye Borgerlige
E. Klaus Riskær Pedersen
F. SF - Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance
K. Kristendemokraterne
O. Dansk Folkeparti
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
Å. Alternativet