DinGeo — i hele Danmark

Hedensted Kommune

Hedensted Kommune var den først, der rigtig gjorde sig bemærket som en del af den østjyske millionby, hvor virksomheder fik gode muligheder for at placere sig langs motorvejen, hvilket gav et tidsmæssigt stort opland af arbejdskraft og varedistribution.

Hedensted Kommune har derfor rigtigt gode vækstmuligheder og en høj beskæftigelsesfrekvens og med en lav grundskyldpromille er det også oplagt at købe hus i kommunen og tilføje sig til de 46.616 indbyggere.


Kontakt

Adresse:
Hedensted Kommune
Niels Espes Vej 8,
8722 Hedensted

Email:
mail@hedensted.dk

Webside:
www.hedensted.dk

Nøgletal for Hedensted Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Hedensted Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

Middellevetid #19/98

Middellevetiden i Hedensted Kommune er 81.3 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Hedensted Kommune sig på plads nr. 19. Over de sidste fire år er middellevetiden i Hedensted Kommune øget med 0.9 år.

Alkoholforbrug #13/98

Relativt få indbyggere i Hedensted Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 6.6 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Hedensted Kommune på en 13. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #32/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Hedensted Kommune, der ryger. I 2013 røg 20.5 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #44/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Hedensted Kommune er det desværre kun 27.6 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Hedensted Kommune på en 44. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #93/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Hedensted Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 18.8 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 93. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #35/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Hedensted Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1581 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1354 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #14/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Hedensted Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.1 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #16/98

I 2019 var 1.0 per 1000 indbyggere i Hedensted Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #42/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 42 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Hedensted Kommune behandlet 2459 byggesager med 1 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 50 dage. Sagsbehandlingen er gratis i Hedensted Kommune.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Hedensted Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #29/98

Blandt Hedensted Kommunes folkeskoleelever trives 33.2 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 29. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (33.2 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #30/98

Hedensted Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.123. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 30. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #76/98

I 2017 var Hedensted Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.5. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #12/96

I 2018 var 1.6 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Hedensted Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #73/98

Der er i Hedensted Kommune 51.6 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 73. plads.

Anbragte Børn #23/98

0.6 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 23. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #26/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Hedensted Kommune 75.1 procent.Det placerer kommunen på en flot 26. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Hedensted Kommune her »
! Udgifter til idræt #75/98

Hedensted Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Hedensted Kommune i gennemsnit 695 kr. om året pr. borger på idræt. 639 kr. på drift og 55 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #68/98

Hedensted Kommune har 15.6 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 68. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #92/98

Borgerne i Hedensted Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 4.5 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #9/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Hedensted Kommune 3.7 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #48/98

I 2017 var der i Hedensted Kommune 1.7 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #11/98

I 2017 var der i Hedensted Kommune 21.9 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #55/98

Hedensted Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 175,314 kr.Det er den 55. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #20/98

Hedensted Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 57,262 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #25/98

I Hedensted Kommune er der 3.9 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 25. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #50/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Hedensted Kommune 25.4 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 50 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #3/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Hedensted Kommune 18.0, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 3 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
Gæld #15/98

Hedensted Kommune har en langfristet gæld på 10,871 kr per indbygger.Det er faktisk en relativ lav gæld og den placerer Hedensted Kommune på en flot 15. plads.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #7/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 80.1 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Hedensted Kommune på en flot 7. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 79.8 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #52/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Hedensted Kommune at vokse med 2.6 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #55/98

I Hedensted Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.6 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #46/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Hedensted Kommune var 307,860 kr. Det er en den 46. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #32/98

3.0 procent af befolkningen i Hedensted Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #17/98

Der er jobvækst Hedensted Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 4.4 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Hedensted Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Hedensted Kommune
Der er 698 boliger til salg i Hedensted Kommune

Dags dato (7. december 2023) er der 698 boliger til salg i Hedensted Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 787 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Hedensted Kommune:

Se alle boliger til salg i Hedensted Kommune her »

Grundskoler i Hedensted Kommune

Folkeskoler i Hedensted Kommune


Hedensted Kommune er inddelt i 20 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 21 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Hedensted Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 62,555 kr., er den 25. laveste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Hedensted Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Hedensted Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Hedensted Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Hedensted Skole | 3.754   0.0 | 549,525 kr. hedensted_hedensted 
Korning Skole - - - hedensted_korning 
Løsning Skole | 3.514   0.0 | 428,709 kr. hedensted_loesning 
Ølsted Skole | 3.914   - 488,606 kr. hedensted_oelsted 
Daugård Skole | 3.823   - 536,321 kr. hedensted_daugaard 
Stjernevejskolen | 3.672   0.0 | 509,014 kr. hedensted_stjernevej 
Øster Snede Skole | 3.574   - 468,016 kr. hedensted_oestersnede 
Barrit Skole | 3.814   - 465,428 kr. hedensted_barrit 
Glud Skole | 3.852   - 452,529 kr. hedensted_glud 
Hornsyld Skole | 3.590   - 478,674 kr. hedensted_hornsyld 
Juelsminde Skole | 3.619   0.0 | 461,981 kr. hedensted_juelsminde 
Raarup Skole | 3.592   - 438,783 kr. hedensted_raarup 
Stouby Skole | 3.806   - 488,016 kr. hedensted_stouby 
Stenderup Skole | 3.610   - 436,991 kr. hedensted_stenderup 
Lindved Skole | 3.545   0.0 | 498,217 kr. hedensted_lindved 
Ølholm Skole og børnehave - - - hedensted_langskov 
Rask Mølle Skole | 3.440   0.0 | 445,228 kr. hedensted_rask 
Tørring Skole | 3.576   0.0 | 436,992 kr. hedensted_toerring 
Uldum Skole | 3.831   - 463,204 kr. hedensted_uldum 
Aale Hjortsvang Skole | 3.592   - 439,138 kr. hedensted_aalehjortsvang 
Skolen i Midten | 3.526   0.0 | 448,352 kr. -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Hedensted Kommune

I Hedensted Kommune er der 4 Privatskoler.

Privatskoler i Hedensted Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Østjyllands Privatskole -
Bøgballe Friskole 0.0 |
Vejlefjordskolen (grundskole) 0.0 |
As Friskole & Naturbørnehave -
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.