DinGeo — i hele Danmark

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune er arealmæssigt Danmarks største og også den kommune der rummer flest landsbyer. Vi er i fuldtonet Venstre-land og I mange år blev det sagt, at det var på Venstres opstillingsmøde, at borgmesteren blev valgt. Ved det seneste valg var det dog tæt på at blive et opgør med denne talemåde, da Kristendemokraterne, der havde et rigtigt godt valg var tæt på at indgå en konstitueringsaftale med Socialdemokraterne. Det blev i sidste ende Hans Østergaard, der kunne trække det længste strå.

I 2007 blev Ringkøbing kåret til Europas lykkeligste by og befolkningen scorer da også højt på både sundhed, sport, foreningsliv.

Store dele af Ringkøbing Fjord er et internationalt beskyttet Ramsarområde, så fuglelivet kan trives og ornitologer har gode muligheder for at spotte favoritterne.


Kontakt

Adresse:
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6,
6950 Ringkøbing

Email:
post@rksk.dk

Webside:
www.rksk.dk

Nøgletal for Ringkøbing-Skjern Kommune

Dårligt helbred #31/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 12 procent af indbyggerne i Ringkøbing-Skjern Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

Middellevetid #22/98

Middellevetiden i Ringkøbing-Skjern Kommune er 81.2 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Ringkøbing-Skjern Kommune sig på plads nr. 22. Over de sidste fire år er middellevetiden i Ringkøbing-Skjern Kommune øget med 0.8 år.

Alkoholforbrug #22/98

Relativt få indbyggere i Ringkøbing-Skjern Kommune har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.0 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Ringkøbing-Skjern Kommune på en 22. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #66/98

Der er desværre alt for mange rygere i Ringkøbing-Skjern Kommune. I 2013 røg 22.3 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #65/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Ringkøbing-Skjern Kommune er det desværre kun 25.7 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Ringkøbing-Skjern Kommune på en 65. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #53/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Ringkøbing-Skjern Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 16.3 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 53. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #36/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Ringkøbing-Skjern Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1583 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1502 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #19/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Ringkøbing-Skjern Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.2 procent af befolkningen i 2014.

Førtidspensionister #16/98

I 2019 var 1.0 per 1000 indbyggere i Ringkøbing-Skjern Kommune førtidspensionister.

Byggesagsbehandling #28/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 28 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Ringkøbing-Skjern Kommune behandlet 3653 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 40 dage. Prisen var i 2019 578 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Ringkøbing-Skjern Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #20/98

Blandt Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoleelever trives 34.7 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 20. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (34.7 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #25/98

Ringkøbing-Skjern Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.144. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 25. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #51/98

I 2017 var Ringkøbing-Skjern Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.8. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #45/96

I 2018 var 3.0 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er under landsgennemsnittet og placerer kommunen på en 45. plads.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #45/98

Der er i Ringkøbing-Skjern Kommune 68.7 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 45. plads.

! Anbragte Børn #52/98

0.9 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 52. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Valgdeltagelse til kommunalvalg #31/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune 74.8 procent.Det placerer kommunen på en flot 31. plads og er langt over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Ringkøbing-Skjern Kommune her »
Udgifter til idræt #26/98

Ringkøbing-Skjern Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Ringkøbing-Skjern Kommune i gennemsnit 1005 kr. om året pr. borger på idræt. 648 kr. på drift og 357 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #10/98

Ringkøbing-Skjern Kommune har 22.6 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 10. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #53/98

Borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.0 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #37/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Ringkøbing-Skjern Kommune 4.8 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #3/98

I 2017 var der i Ringkøbing-Skjern Kommune 0.7 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Tyveri og indbrud #27/98

I 2017 var der i Ringkøbing-Skjern Kommune 26.7 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #52/98

Ringkøbing-Skjern Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 175,984 kr.Det er den 52. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #41/98

Ringkøbing-Skjern Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 59,784 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #49/98

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der 3.3 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 49. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #25/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Ringkøbing-Skjern Kommune 25.0 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 25 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #80/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Ringkøbing-Skjern Kommune 31.0, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 19 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #56/98

Ringkøbing-Skjern Kommune har en langfristet gæld på 16,977 kr per indbygger.Det er danmarks 56. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #26/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 77.5 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Ringkøbing-Skjern Kommune på en flot 26. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 77.3 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #88/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Ringkøbing-Skjern Kommune at falde med 3.1 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #70/98

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 0.8 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #77/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune var 285,997 kr. Det er en den 22 laveste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #36/98

3.0 procent af befolkningen i Ringkøbing-Skjern Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #26/98

Der er jobvækst Ringkøbing-Skjern Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 3.9 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Ringkøbing-Skjern Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Ringkøbing-Skjern Kommune
Der er 822 boliger til salg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Dags dato (1. december 2023) er der 822 boliger til salg i Ringkøbing-Skjern Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 799 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Ringkøbing-Skjern Kommune:

Se alle boliger til salg i Ringkøbing-Skjern Kommune her »

Grundskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune

Folkeskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune


Ringkøbing-Skjern Kommune er inddelt i 31 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 37 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Ringkøbing-Skjern Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 66,871 kr., er den 45. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
UCRS, 10´eren, Ringkøbing - - - -
UCRS, 10´eren Skjern - - - -
Ringkøbing Skole - - - -
Skolen i Skjern - - - -
Bork Skole | 3.771   - 464,289 kr. ringkoebingskjern_bork 
Tarm Skole | 3.769   0.0 | 440,100 kr. ringkoebingskjern_tarm 
Tarm Skole | 3.769   0.0 | 440,100 kr. ringkoebingskjern_tarm-overbygning 
Ådum Børneunivers | 3.444   - 451,603 kr. ringkoebingskjern_aadum 
Holmsland Skole | 4.017   - 472,805 kr. ringkoebingskjern_holmsland 
Hvide Sande Skole | 3.721   0.0 | 483,220 kr. ringkoebingskjern_hvidesande 
Hvide Sande Skole | 3.721   0.0 | 483,220 kr. ringkoebingskjern_hvidesande-overbygning 
Ringkøbing Skole, afd. Alkjær | 3.826   - 494,363 kr. ringkoebingskjern_alkjaer 
Hee Skole | 4.023   - 406,533 kr. ringkoebingskjern_hee 
Højmark Skole - - - ringkoebingskjern_hoejmark 
Lem Stationsskole | 3.646   0.0 | 500,619 kr. ringkoebingskjern_lem 
Lem Stationsskole | 3.646   0.0 | 500,619 kr. ringkoebingskjern_lem-overbygning 
Rindum Skole - - - -
Ringkøbing Skole, afd. Rindum | 3.695   0.0 | 489,022 kr. ringkoebingskjern_ringkoebing 
Ringkøbing Skole, afd. Rindum | 3.695   0.0 | 489,022 kr. ringkoebingskjern_ringkoebing-overbygning 
Stadil/Vedersø Skole - - - -
Tim Skole | 3.906   0.0 | 465,294 kr. ringkoebingskjern_tim 
Tim Skole | 3.906   0.0 | 465,294 kr. ringkoebingskjern_tim-overbygning 
Borris Skole | 3.785   - 456,908 kr. ringkoebingskjern_borris 
Skolen i Skjern - afdelingen på Enghavevej | 3.698   0.0 | 461,890 kr. ringkoebingskjern_kirkeskolen 
Skolen i Skjern - afdelingen på Enghavevej | 3.698   0.0 | 461,890 kr. ringkoebingskjern_kirkeskolen-overbygning 
Stauning Skole | 3.719   - 479,513 kr. ringkoebingskjern_stauning 
Faster Skole | 3.975   - 487,952 kr. ringkoebingskjern_faster 
Rækker Mølle Skolen | 3.904   - 476,354 kr. ringkoebingskjern_raekkermoelle 
Skolen i Skjern - afdelingen på Klostervej | 3.507   0.0 | 470,874 kr. ringkoebingskjern_amager 
Skolen i Skjern - afdelingen på Klostervej | 3.507   0.0 | 470,874 kr. ringkoebingskjern_amager-overbygning 
Spjald Skole | 3.838   0.0 | 457,635 kr. ringkoebingskjern_spjald 
Spjald Skole | 3.838   0.0 | 457,635 kr. ringkoebingskjern_spjald-overbygning 
Fjelstervang Skole - - - ringkoebingskjern_fjelstervang 
Nr. Vium-Troldhede Skole | 3.509   - 454,531 kr. ringkoebingskjern_nrviumtroldhede 
Videbæk Skole - 0.0 | - ringkoebingskjern_videbaek 
Videbæk Skole - 0.0 | - ringkoebingskjern_videbaek-overbygning 
Vorgod-Barde Skole | 3.785   - 470,056 kr. ringkoebingskjern_vorgod 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der 12 Privatskoler.

Privatskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune