DinGeo — i hele Danmark

VIEMOSE ERHVERVSOMRÅDE renseanlæg
Renseanlæg i Vordingborg kommune

VIEMOSE ERHVERVSOMRÅDE renseanlæg er et relativt lille renseanlæg med kapacitet til at behandle spildevand fra 100 personækvivalenter (én personækvivalent er den mængde spildevand en gennemsnitlig voksen person bidrager med pr. dag).

Spildevandsrensning på VIEMOSE ERHVERVSOMRÅDE renseanlæg

VIEMOSE ERHVERVSOMRÅDE renseanlæg er et Mekanisk rens. renseanlæg. Det vil sige at at der er tale om et lavteknologisk anlæg, der ikke fjerner vandopløste næringsstoffer som ammonium, kvælstof og fosfor og kun en lille del af spildevandets organiske forurening. Mekanisk rensning består lavpraktisk af nogle riste som spildevandet løber igennem, således at faste genstande frasorteres. Det såkaldte ristegods, som eksempelvis klude, bind, vatpinde m.m. opsamles i en container og køres til forbrænding

Udledning i BALLESTRAND VANDLØB

Efter behandling på VIEMOSE ERHVERVSOMRÅDE renseanlæg (type Mekanisk rens.) udledes det rensede spildevand i BALLESTRAND VANDLØB. Udledningspunkt og renseanlæg ligger i samme geografiske punkt.

På luftfoto nedenfor er VIEMOSE ERHVERVSOMRÅDE renseanlæg markeret med en stjerne () og udledningspunktet for det rensende spildevand er markeret med en grøn cirkel () Tryk eventuelt på knappen "Zoom til Udledningspunkt".

Luftfoto fra forår 2021. VIEMOSE ERHVERVSOMRÅDE renseanlæg er markeret med en stjerne () og udledningspunktet i BALLESTRAND VANDLØB er markeret med en grøn cirkel ()


Mere information om VIEMOSE ERHVERVSOMRÅDE renseanlæg

VIEMOSE ERHVERVSOMRÅDE renseanlæg ligger i Vordingborg kommune. Find information om kommunens 28 renseanlæg her ».

Rensningsanlæg i Danmark:

Der eksisterer ca. 800 renseanlæg i Danmark, som behandler spildevand fra vores toiletter, køkkenvaske, industri, osv. DinGeo har samlet geodata og anden information om de 646 største anlæg; d.v.s. alle de anlæg, der behandler spildevand for mere end 100 personer.

Der kan være både lugt -og sundhedsmæssige overvejelser for naboerne til renseanlæg.

Renseanlæg er uæstetiske for både øje og sind og derfor ofte anlagt således at de ikke fanger øjet. Det er kan ligeledes være svært at finde information om nabolagets renseanlæg (muligvis også på grund af det uæstetiske aspekt). På DinGeo mener vi at alle geodata er vigtige for både boligkøbere og boligejere og vi viser derfor afstand til nærmeste renseanlæg for alle adresseopslag - Læs mere om renseanlæg og se liste alle danske anlæg her »


Datakilder:
Geodata om renseanlæg er stammer fra Arealinformation's WFS
Data om de enkelte renseanlæg hentes fra Miljøstyrelsen's oversigt over punktkilder 2017


Mere Info:
Læs mere og se alle 646 renseanlæg her »