DinGeo — i hele Danmark

Måløv Rens renseanlæg
Renseanlæg i Ballerup kommune

Måløv Rens renseanlæg er et stort renseanlæg med kapacitet til at behandle spildevand fra 70.000 personækvivalenter (én personækvivalent er den mængde spildevand en gennemsnitlig voksen person bidrager med pr. dag).

Spildevandsrensning på Måløv Rens renseanlæg

Måløv Rens renseanlæg er et MBNDKS renseanlæg. Det vil sige at

Udledning i Jonstrup Å

Efter behandling på Måløv Rens renseanlæg (type MBNDKS) udledes det rensede spildevand i Jonstrup Å. Det rensede spildevand pumpes således 226 meter væk fra renseanlægget.

På luftfoto nedenfor er Måløv Rens renseanlæg markeret med en stjerne () og udledningspunktet for det rensende spildevand er markeret med en grøn cirkel () Tryk eventuelt på knappen "Zoom til Udledningspunkt".

Luftfoto fra forår 2018. Måløv Rens renseanlæg er markeret med en stjerne () og udledningspunktet i Jonstrup Å er markeret med en grøn cirkel ()


Mere information om Måløv Rens renseanlæg

Måløv Rens renseanlæg ligger i Ballerup kommune. Find information om kommunens 1 renseanlæg her ».

Rensningsanlæg i Danmark:

Der eksisterer ca. 800 renseanlæg i Danmark, som behandler spildevand fra vores toiletter, køkkenvaske, industri, osv. DinGeo har samlet geodata og anden information om de 646 største anlæg; d.v.s. alle de anlæg, der behandler spildevand for mere end 100 personer.

Der kan være både lugt -og sundhedsmæssige overvejelser for naboerne til renseanlæg.

Renseanlæg er uæstetiske for både øje og sind og derfor ofte anlagt således at de ikke fanger øjet. Det er kan ligeledes være svært at finde information om nabolagets renseanlæg (muligvis også på grund af det uæstetiske aspekt). På DinGeo mener vi at alle geodata er vigtige for både boligkøbere og boligejere og vi viser derfor afstand til nærmeste renseanlæg for alle adresseopslag - Læs mere om renseanlæg og se liste alle danske anlæg her »


Datakilder:
Geodata om renseanlæg er stammer fra Arealinformation's WFS
Data om de enkelte renseanlæg hentes fra Miljøstyrelsen's oversigt over punktkilder 2017


Mere Info:
Læs mere og se alle 646 renseanlæg her »