DinGeo — i hele Danmark

Inter Terminals SGOT
Risikovirksomhed i Skælskør

Inter Terminals SGOT på Holtengårdsvej 25 (4230 Skælskør)

Risikovurdering
Kolonne 3
miljø, brand, eksplosion

Inter Terminals SGOT er en Kolonne 3 risikovirksomhed (den højeste klassificering).

Luftfoto fra forår 2021 med grønfarvet markering af matriklen 9a-Holten By, Magleby, der hører til risikovirksomheden Inter Terminals SGOT på adressen Holtengårdsvej 25 i Skælskør. Se mange flere luftfoto her ».


Inter Terminals SGOT ligger i Slagelse Kommune og den tilsynsførende myndighed er Miljøstyrelsen. Sydsjællands og Lolland-Falsters politi har en beredskabsplan som du kan finde her ».

Info om Risikovirksomheder:

Risikovirksomheder er virksomheder der fremstiller/opbevarer/bruger signifikante mængder af giftige, brandfarlige og/eller eksplosionsfarlige stoffer. Helt grundlæggende er der tale om virksomheder hvor uheld kan have meget alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Der er speciallovgivning for de ca. 150 risikovirksomheder, der p.t. er udpeget i Danmark. Tilsynsførende myndighed skal kontrollere, at virksomhederne tager de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld. Samtidig skal Politiet udarbejde beredskapsplaner hvis et uheld finder sted. Læs mere om risikovirksomheder » eller se liste med alle danske risikovirksomheder »


Datakilder:
Digital MiljøAdministration