DinGeo — i hele Danmark

ROCKWOOL A/S
Risikovirksomhed i Hobro

ROCKWOOL A/S på Rockwoolvej 2 (9500 Hobro) er verdens førende producent af produkter baseret på stenuld, som dækker bl.a. over isolering, akustiklofter, facadeplader, og produkter til transportsektoren med meget mere. ROCKWOOLs produktionsanlæg i Hobro har lavet isoleringsløsninger af stenuld siden 1937.

Risikovurdering
Kolonne 2
sundhedsskadelige stoffer

ROCKWOOL A/S er en Kolonne 2 risikovirksomhed (den næsthøjeste klassificering). Ved produktion af bindemidler anvendes giftige og miljøfarlige stoffer.

Luftfoto fra forår 2021 med grønfarvet markering af matriklen 3as-Ø. Doense By, Vebbestrup, der hører til risikovirksomheden ROCKWOOL A/S på adressen Rockwoolvej 2 i Hobro. Se mange flere luftfoto her ».


ROCKWOOL A/S ligger i Mariagerfjord Kommune og den tilsynsførende myndighed er Miljøstyrelsen. Nordjyllands politi har en beredskabsplan som du kan finde her ».

Info om Risikovirksomheder:

Risikovirksomheder er virksomheder der fremstiller/opbevarer/bruger signifikante mængder af giftige, brandfarlige og/eller eksplosionsfarlige stoffer. Helt grundlæggende er der tale om virksomheder hvor uheld kan have meget alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Der er speciallovgivning for de ca. 150 risikovirksomheder, der p.t. er udpeget i Danmark. Tilsynsførende myndighed skal kontrollere, at virksomhederne tager de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld. Samtidig skal Politiet udarbejde beredskapsplaner hvis et uheld finder sted. Læs mere om risikovirksomheder » eller se liste med alle danske risikovirksomheder »


Datakilder:
Digital MiljøAdministration