DinGeo — i hele Danmark

Syntese A/S
Risikovirksomhed i Hvidovre

Syntese A/S på Industriholmen 13 (2650 Hvidovre)

Risikovurdering
Kolonne 2
miljø

Syntese A/S er en Kolonne 2 risikovirksomhed (den næsthøjeste klassificering).

Luftfoto fra forår 2021 med grønfarvet markering af matriklen 43dr-Avedøre By, Avedøre, der hører til risikovirksomheden Syntese A/S på adressen Industriholmen 13 i Hvidovre. Se mange flere luftfoto her ».


Syntese A/S ligger i Hvidovre Kommune og den tilsynsførende myndighed er Miljøstyrelsen. Københavns Vestegns politi har en beredskabsplan som du kan finde her ».

Risikovirksomhed Syntese A/S
Syntese A/S er en kolonne 2 risikovirksomhed i Hvidovre Kommune.

Info om Risikovirksomheder:

Risikovirksomheder er virksomheder der fremstiller/opbevarer/bruger signifikante mængder af giftige, brandfarlige og/eller eksplosionsfarlige stoffer. Helt grundlæggende er der tale om virksomheder hvor uheld kan have meget alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Der er speciallovgivning for de ca. 150 risikovirksomheder, der p.t. er udpeget i Danmark. Tilsynsførende myndighed skal kontrollere, at virksomhederne tager de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld. Samtidig skal Politiet udarbejde beredskapsplaner hvis et uheld finder sted. Læs mere om risikovirksomheder » eller se liste med alle danske risikovirksomheder »


Datakilder:
Digital MiljøAdministration