DinGeo — i hele Danmark

Pejse og brændeovne

Mange nyder glæden ved en lun pejs eller brændeovn og at se flammerne danse. Desværre påvirker det nærmiljøet med partikler – specielt hvis pejsen eller brændeovnen er af ældre dato, eller der fyres forkert op med forkerte materialer. I Danmark dør der årligt 550 mennesker som følge af forureningen fra brændefyring. Se pejse- og brændeovns-tæthedskortet her: https://www.dingeo.dk/kort/luftforurening/?type=skorsten

Der er selvsagt forskel på, om du er i et villakvarter med mange pejse og brændeovne samlet på et lille areal eller på landet, hvor der er længere mellem husene og koncentrationen af røg fra brændeovnene dermed er lavere. Specielt sommerhusområder har en høj koncentration af brændeovne. I byerne vil luften ofte været påvirket af mange andre ting end brændeovne.


Jordforurening og Sundhed
Pejse og brændeovne gør, at villakvarterer periodevis har højere luftforurening end selv de mest trafikerede veje. Luftforurening fra brændeovne vurderes, at være skyld i, at omkring 550 danskere dør for tidligt hvert år.

DinGeo data om tætheden af pejse og brændeovne

Bag tallene gemmer sig dog nogle nuancer, du skal tage med i din overvejelse om genen herfra. Opgørelsen findes på kommuneniveau og er en kombination af data fra Bygnings- og Boligregistret samt optælling fra Skorstensfejerlauget.

Med et adresseopslag på DinGeo bliver du informeret om tætheden på adressen.

70 procent af Danmarks udledning af partikler stammer fra brændeovne. En stor del af denne udledning kan reduceres ved to forhold:

  1. Udskiftning til en nyere brændeovn. Ældre brændeovne fra før 1990 udleder op til ti gange flere partikler pr. kg brænde end en ny Svanemærket brændeovn.
  2. Korrekt optænding Tændes brændeovnen korrekt kan mængden af partikler reduceres med 50-80 procent. Optændingen bør følge nedenstående trin: 1. Tænd op fra toppen. Flammerne skal bevæge sig oppefra og ned som et stearinlys. 2. Brug kun tørt træ. Vådt træ ryger for meget. Tænd aldrig op med affald, reklamer, behandlet træ eller lignende. 3. Sørg for rigeligt luft. Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker træ. 4. Røgen skal være næsten usynlig. Gå udenfor og tjek, at der ikke er for meget røg, eller at det lugter grimt.

Alle, der om vinteren har opholdt sig i et typisk dansk villakvarter ved, at der er store daglige variationer i luftforurening og kæmpe forskelle i forureningsudledningen fra en brændeovnsejer til den næste. Dette demonstrerer klart at daglige variationer i luftforurening er væsentlige - Luftforurening fra brændeovne vurderes, at være skyld i, at omkring 550 danskere dør for tidligt hvert år. Der kan desuden være store daglige variationer p.g.a. meterologiske forhold.

Brændeovne og pejse på DinGeo opslag
Kigger du på nyt hus, er der god grund til at kiggepå antal skorstene i nabolaget. Et opslag på DinGeo angiver pejse- og brændeovns-tætheden.

Mere info:
DCE: Antal og placering af små fyringsanlæg i Danmark
Miljøstyrelsen: Fakta om brændeovne og forurening
Miljøstyrelsen: Fyr korrekt: Rygestop-guide for brændeovne