DinGeo — i hele Danmark

Frederiksberg Fjernvarme A/S

Frederiksberg Fjernvarme A/S leverer varme til gennemsnitspriser. Den forventede årlige varmeregning for et standardhus er 13.707 kr., hvilket er lidt højere end landsgennesmnittet 13.572 kr. For en standardlejlighed er prisen 10.602 kr., hvilket er lidt billigere end landsgennemsnittet 10.835 kr.

Frederiksberg Fjernvarme A/S er en del af Frederiksberg Kommunes energikoncern, der ejes af Frederiksberg Kommune. Energikoncernen har samlet set 170 medarbejdere.

99 % af boligerne på Frederiksberg har fjernvarme. Varmen produceres især på kraftvarmeværker og på affaldsforbrændingsanlæg i hovedstadsområdet. ca. 65 % af fjernvarmeproduktionen er baseret på fossilfrie brændsler som fx træpiller, halmpiller eller affald og de sidste 35 % stammer fra kul, naturgas, affald (fossil andel) og olie.


  13.707 kr/år   #178

     10.602 kr/år   #167

   591 kr/MWH

Datakilde: Forsyningstilsynet (1. januar 2019: ). læs mere »

Forsyningssområde

Frederiksberg Fjernvarme A/S leverer fjernvarme i området markeret grønt på kortet nedenfor. Hvis du bor i området vil der oftest være tilslutningspligt (pligt til at betale til fjernvarmeværket). Selve varmeværket er markeret med ikon fjernvarme ikon

Med et DinGeo-adresseopslag kan du se om du kan modtage fjernvarme fra Frederiksberg Fjernvarme A/S eller andre fjernvarmeforsyninger. Du kan se og sammenligne priser og andre informationer for alle 400 danske fjernvarmeforsyninger her »

Datakilde: Plandata.dk. læs mere om data her »


Frederiksberg Fjernvarme A/S


Stamoplysninger

Adresse:
Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg

Telefon:
3818 5100

Email:
ff@frb-forsyning.dk

Webside:
http://www.frb-forsyning.dk/

Virksomhesoplysninger (CVR)

Cvr.nr.:
CVR - 10157056

Etableret:
8 dec. 2003

Kommune:
Frederiksberg kommune

Datakilder: Plandata.dk. læs mere om data her »