DinGeo — i hele Danmark

Frederiksberg Fjernvarme A/S
Fjernvarmeforsyning

Frederiksberg Fjernvarme A/S er en del af Frederiksberg Kommunes energikoncern, der ejes af Frederiksberg Kommune. Energikoncernen har samlet set 170 medarbejdere.

99 % af boligerne på Frederiksberg har fjernvarme. Varmen produceres især på kraftvarmeværker og på affaldsforbrændingsanlæg i hovedstadsområdet. ca. 65 % af fjernvarmeproduktionen er baseret på fossilfrie brændsler som fx træpiller, halmpiller eller affald og de sidste 35 % stammer fra kul, naturgas, affald (fossil andel) og olie.

- Du kan finde mere information på forsyningens egen hjemmeside: http://www.frb-forsyning.dk/ »

Varmepris

Frederiksberg Fjernvarme A/S leverer varme med en megawatt-timepris på 571 kr. Det er en fornuftig pris tæt på landsgennemsnittet. Uoverskuelige og varierende afgifter/tariffer udgør ofte en stor del af varmeregnigen så Megawatt-timepriserne fortæller ikke den fulde historie. For at sammenligne fjernvarmeprisen hos Frederiksberg Fjernvarme A/S med de ca 400 andre danske forsyninger er det bedre at kigge på den gennemsnitlige årlige varmeregning udregnet for to forskellige standardboliger af forsyningstilsynet:

  • Et standardhus på 130 m2 har forventelig årlig varmeregning 13.333 kr, hvilket er lidt billigere end medianprisen 13.924 kr. Det placerer Frederiksberg Fjernvarme A/S på en #141 plads blandt alle danske fjernvarmeforsyninger.
  • En standardlejlighed på 75 m2 koster årligt 10.292 kr. at opvarme, hvilket er billigere end medianprisen 10.852 kr. Prismæssigt placerer det Frederiksberg Fjernvarme A/S på en #127 plads blandt landets ca. 400 fjernvarmeforsyningsselskaber.

Du kan se og sammenligne priser og andre informationer for alle de ca. 400 danske fjernvarmeforsyninger her »    571 kr/MWh

   13.333 kr/år   #141

     10.292 kr/år   #127


pris per Megawatt-time (MWh).
Årlig varmeudgift for et standardhus på 130 m2 og et varmeforbrug 18,1 MWh.
En standardlejlighed på 75 m2 og et årligt varmeforbrug på 15 MWh.

Datakilde: Forsyningstilsynet (Januar 2022) »

Forsyningssområde


Frederiksberg Fjernvarme A/S leverer fjernvarme i området markeret grønt  . Hvis du bor i området vil der oftest være tilslutningspligt. Varmeforsyningens adresse er markeret med ikon fjernvarme ikon.

Datakilde (fjernvarmepolygoner): Plandata.dk »

Med et DinGeo-adresseopslag kan du se om en given adresse kan modtage fjernvarme fra Frederiksberg Fjernvarme A/S eller andre fjernvarmeforsyninger.

Du kan læse mere om DinGeos indsamling, brug og visning af fjernvarmedata her »Frederiksberg Fjernvarme A/S


Stamoplysninger

Adresse:
Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg

Telefon:
3818 5100

Email:
ff@frb-forsyning.dk

Webside:
http://www.frb-forsyning.dk/

Virksomhedsoplysninger (CVR)

Cvr.nr.:
CVR - 10157056

Etableret:
8 dec. 2003

Kommune:
Frederiksberg kommune