DinGeo — i hele Danmark

FD Hvidovre

Fjernvame

FD Hvidovre leverer varme til gennemsnitspriser. Den forventede årlige varmeregning for et standardhus er 14.073 kr., hvilket er lidt højere end landsgennesmnittet 13.572 kr. For en standardlejlighed er prisen 11.800 kr., hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet 10.835 kr.

FD Hvidovre idriftsættelse skete på repræsentantskabsmødet den 9. maj 2012. Selskabet kom til som en fusion mellem 3 tidligere distributionsselskaber: Hvidovre Nord, Midt og Syd – alle forbrugerejede og forbrugerstyrede andelsselskaber. Det tog næsten 10 år at få alle ender bundet sammen om en fjernvarmestruktur i Hvidovre, og her er FD Hvidovre en vigtig brik som den største repræsentant for de forbrugerkontrollerede fjernvarmeselskaber i Hvidovre.

Selskabets vigtigste del er selskabets andelshavere. Alle fjernvarmeaftagere i selskabets område kan blive andelshavere mod et beskedent indskud. Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Hvidovre i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning, køling og/eller forsyning med varmt vand.


  14.073 kr/år   #192

     11.800 kr/år   #235

   382 kr/MWH

Datakilde: Forsyningstilsynet (Januar 2020). læs mere »

Forsyningssområdet

FD Hvidovre leverer fjernvarme i området markeret grønt på kortet nedenfor. Hvis du bor i området vil der oftest være tilslutningspligt (pligt til at betale til fjernvarmeværket). Selve varmeværket er markeret med ikon fjernvarme ikon

Med et DinGeo-adresseopslag kan du se om du kan modtage fjernvarme fra FD Hvidovre eller andre fjernvarmeforsyninger. Du kan se og sammenligne priser og andre informationer for alle 400 danske fjernvarmeforsyninger her »

Datakilde: Plandata.dk. læs mere om data her »


FD Hvidovre


Stamoplysninger

Adresse:
Arnold Nielsens Boulevard 60, 1, 2650 Hvidovre

Telefon:
3638 3800

Email:
ebo@ebo.dk

Webside:
http://www.hvidovrefjernvarme.dk/

Antal ansatte:
10 - 19

Virksomhesoplysninger (CVR)

Cvr.nr.:
CVR - 76343616

Etableret:
1 mar. 1985

Kommune:
Hvidovre kommune

Datakilder: Plandata.dk. læs mere om data her »