DinGeo — i hele Danmark

Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune har 40.504 indbyggere og et årligt budget på 2.6 mia. kroner. Kommunen har høje skatteindtægter, og er en god bidragsyder til den kommunale udligningsordning. Befolkningens overordnede sundhed er god og den gennemsnitlige middellevetid er en af de højeste i landet. Kommunens folkeskoler klarer sig godt på både trivsel og det faglige.

Fredensborg Kommune tiltrækker tilflyttere med en flot natur, mange lystbådehavne, golfbaner og andre fritidsfaciliteter samt gode trafikforbindelser til København. Kommunen rummer flere store seværdigheder, bl.a. Fredensborg Slot, museet Louisiana, og Nivågaards Malerisamling.


Kontakt

Adresse:
Fredensborg Kommune
Egevangen 3B,
2980 Kokkedal

Email:
fredensborg@fredensborg.dk

Webside:
www.fredensborg.dk

Nøgletal for Fredensborg Kommune

Dårligt helbred #21/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 11 procent af indbyggerne i Fredensborg Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

Middellevetid #8/98

Middellevetiden i Fredensborg Kommune er 81.8 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Fredensborg Kommune sig på plads nr. 8. Over de sidste fire år er middellevetiden i Fredensborg Kommune øget med 1.7 år.

! Alkoholforbrug #94/98

Der er desværre relativt mange indbyggere i Fredensborg Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 11.5 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Fredensborg Kommune på en 94. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
Rygning #14/98

I forhold til Danmarks andre kommuner er der relativt få indbyggere i Fredensborg Kommune, der ryger. I 2013 røg 18.2 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #23/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Fredensborg Kommune er det heldigvis hele 29.9 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Fredensborg Kommune på en 23. plads blandt de 98 danske kommuner.

Svær Overvægt #11/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Fredensborg Kommunehar relativt få svært overvægtige borgere med 11.7 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 11. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #31/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Fredensborg Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1566 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1381 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #4/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Fredensborg Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 13.2 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #51/98

I 2019 var 1.6 per 1000 indbyggere i Fredensborg Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #50/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 50 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Fredensborg Kommune behandlet 785 byggesager uden en eneste klage. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 104 dage. Sagsbehandlingen afregnes ikke på timebasis, men der et fast gebyr på byggesager på 1000 kr.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Fredensborg Kommune med andre her »
Trivsel i folkeskolen #2/98

Blandt Fredensborg Kommunes folkeskoleelever trives 45.1 procent af eleverne godt i skolen.Det placerer kommunen på en flot 2. plads når det gælder skoletrivsel.

Triselstallet (45.1 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #43/98

Fredensborg Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.077. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 43. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #10/98

I 2017 var Fredensborg Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.6. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #5/96

I 2018 var 1.4 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Fredensborg Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #35/98

Der er i Fredensborg Kommune 77.1 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 35. plads.

Anbragte Børn #17/98

0.6 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 17. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #46/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Fredensborg Kommune 73.1 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 46. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Fredensborg Kommune her »
Udgifter til idræt #31/98

Fredensborg Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Fredensborg Kommune i gennemsnit 975 kr. om året pr. borger på idræt. 580 kr. på drift og 395 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #70/98

Fredensborg Kommune har 15.4 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 70. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #45/98

Borgerne i Fredensborg Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.3 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #85/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Fredensborg Kommune 11.6 procent. Det er over landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #10/98

I 2017 var der i Fredensborg Kommune 1.0 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #33/98

I 2017 var der i Fredensborg Kommune 29.1 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #8/98

Fredensborg Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 241,743 kr.Det er den 8. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #36/98

Fredensborg Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 59,103 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #19/98

I Fredensborg Kommune er der 4.2 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 19. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #42/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Fredensborg Kommune 25.3 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 42 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #44/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Fredensborg Kommune 24.65, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 44 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #38/98

Fredensborg Kommune har en langfristet gæld på 14,352 kr per indbygger.Det er danmarks 38. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #35/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 77.0 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Fredensborg Kommune på 35. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 76.9 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #27/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Fredensborg Kommune at vokse med 6.3 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #23/98

I Fredensborg Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.2 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #10/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Fredensborg Kommune var 375,058 kr. Det er en den 10. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #37/98

3.1 procent af befolkningen i Fredensborg Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #43/98

Der er jobvækst Fredensborg Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 2.5 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Fredensborg Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Fredensborg Kommune
Der er 282 boliger til salg i Fredensborg Kommune

Dags dato (1. december 2023) er der 282 boliger til salg i Fredensborg Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 796 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Fredensborg Kommune:

Se alle boliger til salg i Fredensborg Kommune her »

Grundskoler i Fredensborg Kommune

Folkeskoler i Fredensborg Kommune


Fredensborg Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 15 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Fredensborg Kommune har relativt høje udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 81,907 kr., er den 7. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Fredensborg Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Fredensborg Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Fredensborg Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Asminderød Skole - - - -
Fredensborg Skole - 0.0 | - -
Humlebæk Skole - 0.0 | - fredensborg-humlebaek 
Baunebjergskolen - - - -
Endrupskolen | 3.663   0.0 | 605,135 kr. fredensborg-endrup 
Langebjergskolen | 3.766   0.0 | 525,728 kr. fredensborg-langebjerg 
Karlebo Skole - - - -
Nivå Centralskole - - - -
Holmegårdsskolen - - - -
Egedalsskolen - - - -
Niverødgårdskolen - - - -
Fredensborg Skole | 3.675   - - fredensborg-fredensborg 
Humlebæk Skole | 3.692   - - -
Nivå Skole | 3.611   0.0 | 450,464 kr. fredensborg-nivaa 
Kokkedal Skole | 3.661   0.0 | 442,026 kr. fredensborg-kokkedal 
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Fredensborg Kommune

I Fredensborg Kommune er der 4 Privatskoler.

Privatskoler i Fredensborg Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Humlebæk Lille Skole 0.0 |
Skolen på Slotsvænget 0.0 |
Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF 1.0 |
Per Gyrum Skolen 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Fredensborg Kommune

Der er 1 Ghettoområder i Fredensborg Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Nivåhøj Fredensborg 1608 29.9 51.8 1.76 66.0 57.0