DinGeo — i hele Danmark

Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune ligger med en smuk udsigt til Aarhusbugtens vande og har man ikke lige selv havudsigt kan man med en kort gåtur i det kuperede terræn hurtigt finde et sted med højt til himlen.

De to største byer, Hornslet og Ebeltoft, ligger i hver sin ende af kommunen og præsenterer også den store diversitet der er. Hornslet ligger tæt på motorvej og i pendlerafstand til Aarhus, men Ebeltoft med skøn natur, sommerhusområder og seværdigheder som Fregatten Jylland først rigtig åbner op når andre holder fri.

Er man mere til historiefortællinger er der mange grin og gode råd at finde i de lokale molbohistorier.


Kontakt

Adresse:
Syddjurs Kommune
Hovedgaden 77,
8410 Rønde

Email:
syddjurs@syddjurs.dk

Webside:
www.syddjurs.dk

Nøgletal for Syddjurs Kommune

! Dårligt helbred #47/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 13 procent af indbyggerne i Syddjurs Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er desværre et meget højt tal og også et stykke over landsgennemsnittet.

Middellevetid #19/98

Middellevetiden i Syddjurs Kommune er 81.3 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Syddjurs Kommune sig på plads nr. 19. Over de sidste fire år er middellevetiden i Syddjurs Kommune øget med 1.0 år.

! Alkoholforbrug #57/98

Der er en del i Syddjurs Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 8.4 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Syddjurs Kommune på en 57. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #63/98

Der er desværre en del rygere i Syddjurs Kommune. I 2013 røg 22.1 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

Fysisk Aktivitet #25/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Syddjurs Kommune er det heldigvis hele 29.6 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Syddjurs Kommune på en 25. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #50/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Syddjurs Kommunehar relativt mange svært overvægtige borgere med 16.0 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 50. plads blandt de 98 danske kommuner.

Patienter per praktiserende læge #15/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Syddjurs Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1454 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1417 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #20/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Syddjurs Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.3 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #60/98

I 2019 var 1.7 per 1000 indbyggere i Syddjurs Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #46/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 46 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Syddjurs Kommune behandlet 3053 byggesager med 2 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 28 dage. Prisen var i 2019 307 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Syddjurs Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #61/98

Blandt Syddjurs Kommunes folkeskoleelever trives 29.4 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 61 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (29.4 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
! Undervisningeffekt #51/98

Syddjurs Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.038. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 51. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
! Karaktergennemsnit #43/98

I 2017 var Syddjurs Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 6.9. Det er lavere end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
Overvægtige Børn #15/96

I 2018 var 1.7 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Syddjurs Kommune. Det er langt under landsgennemsnittet og vidner om børn og forældre med fokus på sund livsstil og sundhed.

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
! Musikskoleelever #54/98

Der er i Syddjurs Kommune 64.0 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 54. plads.

! Anbragte Børn #59/98

0.9 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det placerer kommunen på en 59. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #40/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Syddjurs Kommune 73.8 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 40. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Syddjurs Kommune her »
! Udgifter til idræt #92/98

Syddjurs Kommune er blandt de kommuner der bruger færrest penge på idræt pr. indbygger. I perioden 2012-2016 brugte Syddjurs Kommune i gennemsnit 485 kr. om året pr. borger på idræt. 415 kr. på drift og 70 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
Antal foreninger #23/98

Syddjurs Kommune har 19.2 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en flot 23. plads og vidner om foreningsaktive borgere.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #84/98

Borgerne i Syddjurs Kommune er blandt de kommuner der låner færrest bøger på folkebiblioteket.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 4.9 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Ikke-vestlige indvandrere #16/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Syddjurs Kommune 4.0 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
Voldsforbrydelser #32/98

I 2017 var der i Syddjurs Kommune 1.4 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #45/98

I 2017 var der i Syddjurs Kommune 32.1 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Beskatningsgrundlag #51/98

Syddjurs Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 176,633 kr.Det er den 51. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Udgiftsbehov #26/98

Syddjurs Kommune har et relativ lavt udgiftsbehov per indbygger på 57,523 kr. Det afspejler en kommune med relativt få udgiftstunge borgere.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
! Forsørgerbyrde #58/98

I Syddjurs Kommune er der 3.1 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er danmarks 58. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
! Kommuneskat - Udskrivningsprocent #75/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Syddjurs Kommune 25.9 %, hvilket er over landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 24 højeste skatteprocent blandt landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
! Grundskyldspromille #89/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Syddjurs Kommune 33.8, hvilket er over landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 10 højeste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #34/98

Syddjurs Kommune har en langfristet gæld på 13,939 kr per indbygger.Det er danmarks 34. laveste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
! Erhvervsfrekvens #54/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 75.1 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Tallet placerer Syddjurs Kommune på 54. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 74.9 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
! Befolkningstilvækst #72/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Syddjurs Kommune at vokse med 0.1 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
! Tomme huse #84/98

I Syddjurs Kommune er der relativt mange tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var 1.0 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
! Løn #53/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Syddjurs Kommune var 297,774 kr. Det er en den 53. højeste kommunale gennemsnitsløn.

Dårlige Betalere #26/98

2.7 procent af befolkningen i Syddjurs Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

! Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #50/98

Der er jobvækst Syddjurs Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 1.9 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Syddjurs Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Syddjurs Kommune
Der er 680 boliger til salg i Syddjurs Kommune

Dags dato (21. februar 2024) er der 680 boliger til salg i Syddjurs Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 611 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Syddjurs Kommune:

Se alle boliger til salg i Syddjurs Kommune her »

Grundskoler i Syddjurs Kommune

Folkeskoler i Syddjurs Kommune


Syddjurs Kommune er inddelt i 10 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 15 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Syddjurs Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 68,010 kr., er den 38. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Syddjurs Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Syddjurs Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Syddjurs Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Viden Djurs, EUD10 Syddjurs - - - -
Ebeltoft Skole | 3.583   0.0 | 445,299 kr. syddjurs_ebeltoft 
Rosmus Skole | 3.715   0.0 | 425,673 kr. syddjurs_rosmus 
Molsskolen | 3.450   0.0 | 455,317 kr. syddjurs_mols 
Toftevangskolen - - - -
Bauneskolen - - - -
Kolind skole | 3.493   0.0 | 422,832 kr. syddjurs_kolind 
Marienhoffskolen | 3.646   0.0 | 463,612 kr. syddjurs_marienhoff 
Hornslet Skole | 3.607   0.0 | 505,311 kr. syddjurs_hornslet 
Mørke Skole | 3.688   0.0 | 465,513 kr. syddjurs_moerke 
Ådalsskolen | 3.587   - - syddjurs_aadalsskolen 
Feldballe Skole - - - -
Rønde Skole | 3.600   0.0 | 509,430 kr. syddjurs_roende 
Thorsager Skole | 3.689   - 490,092 kr. syddjurs_thorsager 
Ugelbølle Skole - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Syddjurs Kommune

I Syddjurs Kommune er der 6 Privatskoler.

Privatskoler i Syddjurs Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Ugelbølle Friskole -
Midtdjurs Friskole -
Feldballe Friskole 0.0 |
Syddjurs Friskole 0.0 |
Ryomgaard Realskole 0.0 |
Rønde Privatskole 0.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.