DinGeo — i hele Danmark

Feldballe Friskole
Privatskole i Syddjurs Kommune


Antal Elever
152
Mere Info 
Ældste klassetrin
10. klasse
Mere Info 
Karaktergns.
8,2
Mere Info 
Undervisningseffekt
0,0
Mere Info 
Dansk Herkomst
95,4%
Mere Info 
Udgift per elev
67.869 kr
Mere Info 
Forældrebetaling
10.658 kr
Mere Info 

Feldballe Friskole


Adresse:
Feldballe Friskole
Ebeltoftvej 56,
8410 Rønde

Institutionsnummer:
280053

Skoleleder:
Trine Wad Andersen

Telefon:
6969 2551

Email:
info@feldballe-friskole.dk

Webside:
http://www.feldballe-friskole.dk

Læs mere om skoledata »

Feldballe Friskole

Feldballe Friskole er en privatskole i Syddjurs KommuneKaraktergennemsnit på Feldballe Friskole

Skole Matematik Fysik-Kemi-Biologi-Geografi Engelsk Dansk Samlet Gns.
Feldballe Friskole - - - - -
Syddjurs Kommune 6.7 7.4 8.46.4 7.2
Landsgennemsnit 6.5 7.3 8.37.17.3

Stigende karaktergennemsnit

Feldballe Friskole har over de sidste tre år oplevet en flot stigning i gennemsnitskarakter ved afgangseksamen.

Karaktergennemsnit ved 9. klasse afgangsprøve på Feldballe Friskole dækkende tre år fra 2017 til og med 2021.

Datakilde: Excel rapport for fag og fagdiscipliner


Undervisningseffekt i 2023   0.0

Feldballe Friskole har en undervisningseffekt på 0.0. Det betyder at eleverne, gennemsnitlig set, har en faglig udvikling, der er som forventet (efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund).

Undervisningseffekten på Feldballe Friskole er nummer 15 blandt grundskolerne i Syddjurs Kommune.

Datakilde: Cepos Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?.


Karaktergennemsnit ved afgangseksamen

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen for alle grundskoler i Danmark. Data stammer fra de senest tilgængelige tal fra afgangsprøverne i skoleåret 2018/19.

Elevernes sociale baggrund er ofte meget forskellig fra den ene skole til den næste og generelt klarer eleverne sig karaktermæssigt bedst på skoler med mange ressourcestærke forældre. Undervisningseffekt forsøger at rense for denne socioøkonomiske effekt. Undervisningseffekten er defor en god parameter til at sammenligne skoler.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Syddjurs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Karakterdata
CEPOS: Undervisningseffekt
Børne- og Undervisningsministeriet: Uddannelsesstatistik
Børne- og Undervisningsministeriet: Karaktergennemsnit - Fag og fagdiscipliner (Excel)

Elevtal og Herkomst på Feldballe Friskole

Elevernes Herkomst

I skoleåret 2020-2021 var 95,4 procent af eleverne af dansk oprindelse. Over de sidste 11 år er der sket en svag stigning i andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Stærkt Stigende Elevtal

Der er 152 elever på Feldballe Friskole. Elevtallet har over de sidste 11 år oplevet en stærk årlig vækst på ca. 7,4 procent, hvilket tyder på en sund skole som er populær blandt skoledistriktets forældre.

Elevtal opdelt efter herkomst på Feldballe Friskole i perioden 2011 - 2021.

Datakilde: Excel rapport med elevantal i grundskolen

Elevtal og Herkomst

DinGeo har indsamlet elevetal og herkomst for alle grundskoler i Danmark.

Betragter man udviklingen på forskellige skoletyper ses det, at antallet af elever i folkeskolen er faldet i alle årene siden 2013/14, mens antallet af elever i friskoler og private grundskoler er steget i samme periode.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Syddjurs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen

Nøgletal og Økonomi

Feldballe Friskole er en privatskole med 136 elever, der underviser elever til og med 10. klassetrin.


Kommunens udgift per elev

Feldballe Friskole ligger i Syddjurs Kommune, der årligt investerer 67,869 kr. per folkeskoleelev (2021).

Det er den 22. laveste udgift blandt de 98 danske kommuner. Syddjurs Kommune ligger omkring gennemsnittet blandt kommunerne når det kommer til forhold for børn og unge - Læs mere her »


? Forældrenes Medianindkomst

Vi har desværre ikke data på forældrenes indkomst.

Forældrebetaling

Feldballe Friskole er en privatskole med en årlig forædrebetaling på 10.658 kr.

Økonomi og nøgletal

DinGeo har indsamlet elevernes resultater fra alle grundskoler i Danmark.

Du kan se og sammenligne nøgletal for alle de 21 grundskoler i Syddjurs Kommune her ».

Datakilder:
Børne- og Undervisningsministeriet: Skoletal
Social og Inderigsministeriet: De Kommunale Nøgletal

Grundskoler i Syddjurs Kommune

Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Kort
Ugelbølle Friskole - - -
Midtdjurs Friskole - - -
  Feldballe Friskole - 0.0 | -
Viden Djurs, EUD10 Syddjurs - - - Se på kort
Ebeltoft Skole 3.583 | 0.0 | 445,299 kr. Se på kort
Rosmus Skole 3.715 | 0.0 | 425,673 kr. Se på kort
Molsskolen 3.450 | 0.0 | 455,317 kr. Se på kort
Toftevangskolen
ikke aktiv
- - -
Syddjurs Friskole - 0.0 | -
Bauneskolen - - - Se på kort
Kolind skole 3.493 | 0.0 | 422,832 kr. Se på kort
Marienhoffskolen 3.646 | 0.0 | 463,612 kr. Se på kort
Ryomgaard Realskole - 0.0 | -
Hornslet Skole 3.607 | 0.0 | 505,311 kr. Se på kort
Mørke Skole 3.688 | 0.0 | 465,513 kr. Se på kort
Ådalsskolen 3.587 | - - Se på kort
Feldballe Skole - - - Se på kort
Rønde Skole 3.600 | 0.0 | 509,430 kr. Se på kort
Thorsager Skole 3.689 | - 490,092 kr. Se på kort
Ugelbølle Skole - - - Se på kort
Rønde Privatskole - 0.0 | -

Kommunens 21 grundskoler. Folkeskoler er markeret med , privatskoler med og efter -og specialskoler med

Datakilder:
Institutionsregisteret » og Uddannelsesstatistik »