DinGeo — i hele Danmark

Ringsbjerg renseanlæg
Renseanlæg i Køge kommune

Ringsbjerg renseanlæg er et relativt lille renseanlæg med kapacitet til at behandle spildevand fra 150 personækvivalenter (én personækvivalent er den mængde spildevand en gennemsnitlig voksen person bidrager med pr. dag).

Spildevandsrensning på Ringsbjerg renseanlæg

Ringsbjerg renseanlæg er et BS Biologisk sandfilter renseanlæg. Det vil sige at at spildevandet ledes igennem et biologiske sandfilter med mikroorganismer der kan nedbryde spildevandets indhold af omsættelige stoffer ved hjælp af luftens ilt.

Udledning i Tilløb til Holmebækken

Efter behandling på Ringsbjerg renseanlæg (type BS Biologisk sandfilter) udledes det rensede spildevand i Tilløb til Holmebækken. Det rensede spildevand pumpes således 25 meter væk fra renseanlægget.

På luftfoto nedenfor er Ringsbjerg renseanlæg markeret med en stjerne () og udledningspunktet for det rensende spildevand er markeret med en grøn cirkel () Tryk eventuelt på knappen "Zoom til Udledningspunkt".

Luftfoto fra forår 2021. Ringsbjerg renseanlæg er markeret med en stjerne () og udledningspunktet i Tilløb til Holmebækken er markeret med en grøn cirkel ()


Mere information om Ringsbjerg renseanlæg

Ringsbjerg renseanlæg ligger i Køge kommune. Find information om kommunens 11 renseanlæg her ».

Rensningsanlæg i Danmark:

Der eksisterer ca. 800 renseanlæg i Danmark, som behandler spildevand fra vores toiletter, køkkenvaske, industri, osv. DinGeo har samlet geodata og anden information om de 646 største anlæg; d.v.s. alle de anlæg, der behandler spildevand for mere end 100 personer.

Der kan være både lugt -og sundhedsmæssige overvejelser for naboerne til renseanlæg.

Renseanlæg er uæstetiske for både øje og sind og derfor ofte anlagt således at de ikke fanger øjet. Det er kan ligeledes være svært at finde information om nabolagets renseanlæg (muligvis også på grund af det uæstetiske aspekt). På DinGeo mener vi at alle geodata er vigtige for både boligkøbere og boligejere og vi viser derfor afstand til nærmeste renseanlæg for alle adresseopslag - Læs mere om renseanlæg og se liste alle danske anlæg her »


Datakilder:
Geodata om renseanlæg er stammer fra Arealinformation's WFS
Data om de enkelte renseanlæg hentes fra Miljøstyrelsen's oversigt over punktkilder 2017


Mere Info:
Læs mere og se alle 646 renseanlæg her »