DinGeo — i hele Danmark

Køge Kommune

Køge Kommune har 60.109 indbyggere og et årligt budget på 3.9 mia. Borgmester er Flemming Christensen fra de Konservative. Ved hans indtrædelse i 2014 afløste han næsten 90 års socialdemokratisk styre. Kommunen ligger i Region Sjælland og har administration i Køge.

Køge Kommune ser ud til at gå en lys fremtid i møde med befolkningstilvækst og jobvækst (se nøgletal for "Vækstmuligheder" længere nede). Desværre er kommunen udsat ift tyveri og indbrud - I 2017 var der i Køge Kommune 44.9 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere.

Køge har altid været centralt placeret som et vigtigt punkt på vejen til og fra København. Kommunen gennemskæres af motorvejene fra København til Rødby og til Halsskov og siden 1983 har der været S-togs-forbindelse med København. Størstedelen af kommunens byområder ligger i et langstrakt bånd langs med den gamle hovedlandevej. Køge by er hovedcenter for kommunens administration og handel; erhvervsområdet ved kysten nord for Køge by rummer de fleste af kommunens industrivirksomheder.


Kontakt

Adresse:
Køge Kommune
Torvet 1,
4600 Køge

Email:
raadhus@koege.dk

Webside:
www.koege.dk

Nøgletal for Køge Kommune

Dårligt helbred #31/98

I en spørgeskemaundersøgelse vurderer cirka 12 procent af indbyggerne i Køge Kommune, at de har et dårligt fysisk helbred. Det er et tal tæt på landsgennemsnittet.

! Middellevetid #41/98

Middellevetiden i Køge Kommune er 80.7 år, hvilket er bedre end det danske gennemsnit på 80.6 år. Blandt de 98 danske kommuner befinder Køge Kommune sig på plads nr. 41. Over de sidste fire år er middellevetiden i Køge Kommune øget med 1.1 år.

! Alkoholforbrug #48/98

Der er en del i Køge Kommune, der har et alkoholforbrug over højrisikogrænsen. I 2013 drak 7.9 procent af indbyggerne mere end den anbefalede højrisikogrænse (*). Det placerer Køge Kommune på en 48. plads blandt de 98 danske kommuner.

(*) Højrisikogrænsen er sat ved 21 og 14 genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder.
! Rygning #38/98

Der er desværre en del rygere i Køge Kommune. I 2013 røg 20.7 procent af indbyggerne hver dag eller lejlighedsvist.

! Fysisk Aktivitet #33/98

Fysisk inaktivitet er en sundhedsrisikofaktor på linje med rygning og alkohol. I Køge Kommune er det desværre kun 28.6 procent af indbyggerne, som dyrker motionsidræt eller udfører fysisk krævende arbejde mindst 4 timer om ugen.Det placerer Køge Kommune på en 33. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Svær Overvægt #74/98

Den globale fedmeepidemi har også ramt Danmark. Køge Kommunehar for mange svært overvægtige borgere med 17.3 procent af befolkningen på et BMI over 30.Det placerer kommunen på en 74. plads blandt de 98 danske kommuner.

! Patienter per praktiserende læge #72/98

Manglen på praktiserende læger er et stigende problem for mange kommuner og deres indbyggere. I Køge Kommune var der i 2017 i gennemsnit 1702 indbyggere per praktiserende læge. Antallet er desværre steget siden 2013 hvor hvor der var 1625 indbyggere per læge.

Borgere med multisygdom #31/98

Multisygdom er betegnelsen for en patient med flere samtidige diagnoser. Hver fjerde dansker lider af mere end én kronisk eller alvorlig sygdom, og kan derfor betegnes som multisyg. Køge Kommune har en relativt lille andel af borgere med multisygdom, der udgjorde 14.6 procent af befolkningen i 2014.

! Førtidspensionister #93/98

I 2019 var 2.7 per 1000 indbyggere i Køge Kommune førtidspensionister.

! Byggesagsbehandling #75/98

Byggesagsbehandlingen er samlet set rangeret som nr. 75 blandt de 98 danske kommuner. I perioden 2014 til 2018 har Køge Kommune behandlet 1170 byggesager med 2 klager til følge. For året 2019 er den gennemsnitlige tid det tog, at behandle en byggesag 48 dage. Prisen var i 2019 614 kr/time.

Find meget mere information om byggesagsbehandling og sammenlign Køge Kommune med andre her »
! Trivsel i folkeskolen #40/98

Blandt Køge Kommunes folkeskoleelever trives 31.6 procent af eleverne godt i skolen.Det giver kommunen en midterplacering i skoletrivsel som nummer 40 blandt de 98 danske kommuner.

Triselstallet (31.6 %) angiver antallet af elever i 4. til 9. klasse, der har sat kryds ved den højeste generelle trivsel ved den seneste trivselsundersøgelse i 2017. Der er store forskelle på, hvor godt eleverne i den danske folkeskole trives i forhold til, hvilken kommune de bor i. Data stammer fra Undervisningsministeriets nationale trivselsmåling i folkeskolen for 2017 »
Undervisningeffekt #20/98

Køge Kommunes gennemmsnitlige undervisningseffekt er positiv: 0.173. Det betyder at folkeskoleeleverne klarer sig bedre end forventet.Kommunens undervisningseffekt er landets 20. bedste.

Undervisningeffekt viser det gennemsnitslige faglige løft set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling Læs mere om undervisningseffekt her »
Karaktergennemsnit #30/98

I 2017 var Køge Kommunes karaktergennemsnit for 9. klassernes bundne prøvefag 7.1. Det er bedre end 2017-landsgennemsnittet på 7.0.

Karaktergennemsnittet er udregnet fra alle kommunens folkeskoler. Data stammer fra Undervisningsministeriets Datavarehus »
! Overvægtige Børn #57/96

I 2018 var 3.5 procent af årgang 2004 børn (4.-6. klasse) svært overvægtige i Køge Kommune. Det er desværre over landsgennemsnittet og betydelig højere end kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal hvor blot 0,7 pct. af eleverne i folkeskolens mellemtrin, der er svært overvægtige

Svær overvægt er af sundhedssyrelsen defineret ud fra kønsspecifikke og aldersstandardiserede BMI-kurver. Data stammer fra Sundhedsstyrelsen »
Musikskoleelever #25/98

Der er i Køge Kommune 86.4 musikskolelever i alderen 0 til 24 år per 1000 indbyggere. Det placerer kommunen på en 25. plads.

Anbragte Børn #20/98

0.6 procent af børn og unge mellem 0 og 22 år var i 2015 anbragt udenfor hjemmet. Det er relativt set et lille antal og tallet placerer kommunen på en 20. plads ift at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.

! Valgdeltagelse til kommunalvalg #53/98

Ved kommunalvalget i 2017 var valgdeltagelsen i Køge Kommune 72.6 procent.Det placerer kommunen på en gennemsnitlig 53. plads blandt de 98 danske kommuner, men dog over landsgennemsnittet på 70.8 procent.

TV2 har sammenfattet 2017-valgresultatet i Køge Kommune her »
Udgifter til idræt #25/98

Køge Kommune er en idrætsbegejstret kommune. I perioden 2012-2016 brugte Køge Kommune i gennemsnit 1048 kr. om året pr. borger på idræt. 730 kr. på drift og 318 kr. på faciliteter.

Der er store forskelle mellem kommunernes udgifter til idræt. De mest idrætsbegejstrede kommuner bruger syv gange så mange penge på idræt som kommunerne, der bruger mindst. Data stammer fra DGI og er beskrevet blandt andet af DR »
! Antal foreninger #87/98

Køge Kommune har 13.6 foreninger per 1000 indbyggere.Det placerer kommunen på en 87. plads.

Tallet viser hvor mange foreninger, der er i kommunen, som ikke er bolig- eller arbejdsmarkedsrelaterede foreninger.
! Folkebibliotekernes udlån #34/98

Borgerne i Køge Kommune er placeret i midtergruppen når det kommer til lån af bøger.I løbet af et år bliver der i gennemsnit udlånt 6.5 bøger per indbygger.

Samlet antal udlånte materialer fra folkebibliotekerne pr. indbygger pr. 1. januar. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Ikke-vestlige indvandrere #74/98

I 2018 var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere der bor i Køge Kommune 8.3 procent. Det er under landgennemsnittet på 8.5 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere bor hovedsageligt i områder omkring de store byer - København, Aarhus og Odense. På Kommuneniveau varierer andelen fra 32.6 procent i Ishøj Kommune til 1.2 procent i Læsø Kommune. Data stammer fra Danmarks Statistik - Indvandrere i Danmark 2018 »
! Voldsforbrydelser #48/98

I 2017 var der i Køge Kommune 1.7 politianmeldte voldsforbrydelser mod privatpersoner pr. 1.000 indbyggere.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Tyveri og indbrud #75/98

I 2017 var der i Køge Kommune 44.9 politianmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere. DinGeo leverer meget mere præcise indbrudsdata på alle adresser - Læs mere her »

Overtrædelserne omfatter indbrud i bank, forretninger, villaer, lejligheder, fritidshuse, garager mv., tyveri fra bil, båd, butikstyverier og andre tyverier, samt tyveri og brugstyveri af indregistrerede køretøjer, knallerter samt cykler. Anmeldte tyverier og indbrud er registreret i den kommune, hvor gerningen har fundet sted. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
Beskatningsgrundlag #30/98

Køge Kommunes budgetterede udskrivningsgrundlag i 2018 er per indbygger 190,859 kr.Det er den 30. højeste beskatningsgrundlag blandt danske kommuner.

Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal »
! Udgiftsbehov #49/98

Køge Kommune har et gennemsnitligt udgiftsbehov per indbygger på 60,207 kr. Det afspejler en kommune med udgiftstunge borgere, der svarer nogenlunde til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet viser de gennemsnitlige udgifter kommunen havde til borgerne i 2017. Data stammer fra ØIMs Kommunale Nøgletal ».
Forsørgerbyrde #29/98

I Køge Kommune er der 3.7 beskæftigede for hver person, der er på offentlig forsørgelse. Det er Danmarks 29. laveste forsørgerbyrde.

Forsørgerbyrden angiver hvor mange beskæftigede 16 til 64-årige, der er i kommunen per 16-64 årig på offentlig forsørgelse. SU-modtagere tæller ikke med.
Kommuneskat - Udskrivningsprocent #22/98

I 2018 er den primærkommunale udskrivningsprocent i Køge Kommune 24.9 %, hvilket er under landsgennemsnittet (24,91%). Udskrivningsprocenten er den 22 laveste skatteprocent af landets 98 kommuner.

Kommuneskatten er en del af den personlige indkomstskat, der dækker den kommunale service. Der er relativ stor variation i udskrivningsprocenterne, der i 2018 varierer fra 22,5% (Rudersdal) til 27,8% (Langeland). Kommunerne fastsætter selv deres kommuneskat, dog indenfor rammerne forhandlet mellem KL og Finansministeriet.
Grundskyldspromille #13/98

I 2022 er grundskyldspromillen i Køge Kommune 21.04, hvilket er under landsgennemsnittet på 26.120 promille. Grundskyldspromillen er den 13 laveste blandt landets 98 kommuner.

Grundskyld er en skat på jord. Grundskyld opkræves af kommunerne og udgør en promilledel af den estimerede grundværdi (grundskyldspromillen). Der er meget stor variation i grundskyldspromillen kommunerne imellem. Den varierer i 2022 fra 16.000 til 34.0000.
! Gæld #67/98

Køge Kommune har en langfristet gæld på 19,404 kr per indbygger.Det er danmarks 32. højeste langfristede gæld.

Tallet viser, hvor meget gæld kommunen har per indbygger, som ikke skal tilbagebetales inden for det næste år.
Erhvervsfrekvens #22/98

Ved sidste opgørelse i 2015 stod 77.7 procent af kommunens indbyggere i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er faktisk en relativt høj procendel, der placerer Køge Kommune på en flot 22. plads blandt danske kommuner. Ved forrige opgørelse i 2013 var erhvervsfrekvensen 77.0 procent.

Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (15-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet Læs mere om data her »
Befolkningstilvækst #18/98

Frem mod 2030 forventes befolkningen i Køge Kommune at vokse med 8.6 procent.

Befolkningsfremskrivningsdata stammer fra Danmarks Statistik »
Tomme huse #12/98

I Køge Kommune er der relativt få tomme huse - Ved sidste opgørelse i 2015 var kun 0.1 procent af kommunens parcel- og stuehuse ikke benyttet.

Antallet af tomme hus i Danmarks landdistrikter er steget med 50 pct. over de seneste 15 år. De tomme huse kan være en barriere for vækst og udvikling i lokalsamfundene, fordi de skræmmer nye beboere væk og fastfryser boligmarkedet. Læs mere her »
Løn #24/98

Den gennemsnitlige lønindkomst i 2016 for de beskæftigede borgere i Køge Kommune var 330,699 kr. Det er en den 24. højeste kommunale gennemsnitsløn.

! Dårlige Betalere #62/98

3.8 procent af befolkningen i Køge Kommune er registreret i debitor-registret som dårlige betalere.

Udvikling i arbejdspladser siden 2015 #13/98

Der er jobvækst Køge Kommune. Antallet af job i kommunen er vokset 5.2 procent siden 2015.


Info om Nøgletal:

Nøgletallene for Køge Kommune viser hvordan den klarer sig i forhold til de 97 andre danske kommuner, på udvalgte parametre; grupperet i 6 hovedgrupper - De enkelte hovedgrupper kan åbnes og lukkes ved tryk på -knappen.

DinGeo gør det let at tjekke og sammenligne nøgletallene for landets kommuner. Brug nøgletallene til at tjekke din egen kommune. Hvis du overvejer at flytte, er nøgletal også vigtigte for at forstå forholdene i den kommune du overvejer at flytte til.

Læs mere om Nøgletal her »

Datakilder:
Social og Indenrigssminsteriet: Kommunale Nøgletal
TV2: Kommune-Radaren
Buhl & Rasmussen: Kend din kommune
Danmarks Statistik: Kommunefakta
Den Store Danske: Danmarks kommuner
Danske Kommuner: danskekommuner.dk
Det Nationale Råd for Folkesundhed: Kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet

Boliger i Køge Kommune
Der er 483 boliger til salg i Køge Kommune

Dags dato (7. december 2023) er der 483 boliger til salg i Køge Kommune.

DinGeo opdaterer dagligt databasen med boliger til salg. Salgsdatabasen hentes fra Boliga - Danmarks bedste boligsite, der d.d. har 794 flere boliger til salg end andre boligsites. Hos DinGeo beriger vi boligerne med alle de interessante offentlig tilgængelige geodata som vi kan finde, så vi kan tilbyde en unik og anderledes boligsøgning med datakriterier, der bl.a. inkluderer arkitektur, mobildækning, trafikstøj, o.s.v. Vi har samlet nogle smagsprøver på boliger til salg i Køge Kommune:

Se alle boliger til salg i Køge Kommune her »

Grundskoler i Køge Kommune

Folkeskoler i Køge Kommune


Køge Kommune er inddelt i 14 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 17 folkeskoler. Du kan tjekke kommunens skoler i tabellen nedenfor, eller på kortet her». Køge Kommune placerer sig i midtergruppen når det drejer sig om udgifter på folkeskolerne. Den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 64,878 kr., er den 56. højeste blandt de 98 danske kommuner.

Folkeskoler i Køge Kommune

Mere info om Grundskoler:

Folkeskolen er et kommunalt kerneområde. DinGeo har samlet data omkring de enkelte folkeskoler og skoledistrikter i Køge Kommune.

Læs mere om Grundskoler her » Kort med skoler og distrikter »

Folkeskoler i Køge Kommune


Skole Trivsel Undervisningseffekt Median indkomst Elevantal Distrikt
Alkestrupskolen | 3.837   - 479,561 kr. koege-alkestrup 
Ellemarkskolen | 3.554   0.0 | 372,370 kr. koege-ellemark 
Herfølge Skole | 3.582   0.0 | 443,655 kr. koege-herfoelge 
Højelse Skole | 3.623   0.0 | 497,872 kr. koege-hoejelse 
Kirstinedalsskolen | 3.548   0.0 | 494,258 kr. koege-kirstinedal 
Lellinge Skole - - - -
Søndre Skole | 3.725   0.0 | 469,628 kr. koege-soendre 
Hastrupskolen | 3.756   0.0 | 393,775 kr. koege-hastrup 
Holmebækskolen | 3.651   0.0 | 427,991 kr. koege-holmebaek 
Sct. Nicolai Skole | 3.748   1.0 | 538,078 kr. koege-sctnicolai 
Asgård Skole | 3.637   0.0 | 430,179 kr. koege-asgaard 
Skovboskolen | 3.526   1.0 | 520,910 kr. koege-skovbo 
Borup Skole | 3.572   0.0 | 502,903 kr. koege-borup 
Ejby Skole | 3.792   0.0 | 451,616 kr. koege-ejby 
Gørslev Skole - - - -
Vemmedrupskolen | 3.549   0.0 | 524,072 kr. koege-vemmedrup 
10. klasse Campus Køge - - - -
Klik på enkelte skoler for mere information, eller på skoledistrikt for at se distrikter og skoler på kort. Du kan sortere de enkelte søjler.


Privatskoler i Køge Kommune

I Køge Kommune er der 5 Privatskoler.

Privatskoler i Køge Kommune


Skole Undervisningseffekt Elevantal
Køge Lille Skole 0.0 |
Herfølge Friskole 0.0 |
Billesborgskolen 1.0 |
Køge Private Realskole 1.0 |
Borup Privatskole 1.0 |
Klik på enkelte skoler for mere information. Du kan sortere de enkelte søjler.

Ghettoområder i Køge Kommune

Der er 1 Ghettoområder i Køge Kommune.
Område Kommune Beboerantal Uden arbejde Ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. indkomst
Karlemoseparken Køge 1433 35.9 52.1 1.6 60.9 62.1