DinGeo — i hele Danmark

Dokkedal Camping renseanlæg
Renseanlæg i Aalborg kommune

Dokkedal Camping renseanlæg er et relativt lille renseanlæg med kapacitet til at behandle spildevand fra 500 personækvivalenter (én personækvivalent er den mængde spildevand en gennemsnitlig voksen person bidrager med pr. dag).

Spildevandsrensning på Dokkedal Camping renseanlæg

Dokkedal Camping renseanlæg er et Nedsivningsanlæg renseanlæg. Det vil sige at at der er tale om et relativt lavteknologisk anlæg, der ikke fuldkomment renser spildevandet. I anlægget føres spildevandet først igennem en bundfældningstank for derefter at ledes til sivestrenge hvor vandet kan sive ned. Nedsivningsanlæg kræver en sandholdig jordbund og dyb grundvandsstand således at avndet kan nedsive.

Udledning i Ukendt

Efter behandling på Dokkedal Camping renseanlæg (type Nedsivningsanlæg) udledes det rensede spildevand i Ukendt. Udledningspunkt og renseanlæg ligger i samme geografiske punkt.

På luftfoto nedenfor er Dokkedal Camping renseanlæg markeret med en stjerne () og udledningspunktet for det rensende spildevand er markeret med en grøn cirkel () Tryk eventuelt på knappen "Zoom til Udledningspunkt".

Luftfoto fra forår 2021. Dokkedal Camping renseanlæg er markeret med en stjerne () og udledningspunktet i Ukendt er markeret med en grøn cirkel ()


Mere information om Dokkedal Camping renseanlæg

Dokkedal Camping renseanlæg ligger i Aalborg kommune. Find information om kommunens 18 renseanlæg her ».

Rensningsanlæg i Danmark:

Der eksisterer ca. 800 renseanlæg i Danmark, som behandler spildevand fra vores toiletter, køkkenvaske, industri, osv. DinGeo har samlet geodata og anden information om de 646 største anlæg; d.v.s. alle de anlæg, der behandler spildevand for mere end 100 personer.

Der kan være både lugt -og sundhedsmæssige overvejelser for naboerne til renseanlæg.

Renseanlæg er uæstetiske for både øje og sind og derfor ofte anlagt således at de ikke fanger øjet. Det er kan ligeledes være svært at finde information om nabolagets renseanlæg (muligvis også på grund af det uæstetiske aspekt). På DinGeo mener vi at alle geodata er vigtige for både boligkøbere og boligejere og vi viser derfor afstand til nærmeste renseanlæg for alle adresseopslag - Læs mere om renseanlæg og se liste alle danske anlæg her »


Datakilder:
Geodata om renseanlæg er stammer fra Arealinformation's WFS
Data om de enkelte renseanlæg hentes fra Miljøstyrelsen's oversigt over punktkilder 2017


Mere Info:
Læs mere og se alle 646 renseanlæg her »