DinGeo — i hele Danmark

NÆSBY renseanlæg
Renseanlæg i Holbæk kommune

NÆSBY renseanlæg er et relativt lille renseanlæg med kapacitet til at behandle spildevand fra 200 personækvivalenter (én personækvivalent er den mængde spildevand en gennemsnitlig voksen person bidrager med pr. dag).

Spildevandsrensning på NÆSBY renseanlæg

NÆSBY renseanlæg er et MB renseanlæg. Det vil sige at anlægget behandler spildevandet med mekanisk (M) og bilogisk (K) rensning.

  • Spildevandet renses først mekanisk (M) ved at løbe igennem riste, således at faste genstande frasorteres. Det såkaldte ristegods, som eksempelvis klude, bind, vatpinde m.m. opsamles i en container og køres til forbrænding.
  • Dernæst renses biologisk (B) i luftningstanke. Biologisk rensning foregår ved at føre vandet igennem et eller flere biologiske filtre (tykke lag stenskærver med enorme mængder levende bakterier og andre mikroorganismer, der via respirationsprocessen nedbryder vandets indhold af organiske stoffer).

Udledning i Isefjorden

Efter behandling på NÆSBY renseanlæg (type MB) udledes det rensede spildevand i Isefjorden. Det rensede spildevand pumpes således 688 meter væk fra renseanlægget.

På luftfoto nedenfor er NÆSBY renseanlæg markeret med en stjerne () og udledningspunktet for det rensende spildevand er markeret med en grøn cirkel () Tryk eventuelt på knappen "Zoom til Udledningspunkt".

Luftfoto fra forår 2021. NÆSBY renseanlæg er markeret med en stjerne () og udledningspunktet i Isefjorden er markeret med en grøn cirkel ()


Mere information om NÆSBY renseanlæg

NÆSBY renseanlæg ligger i Holbæk kommune. Find information om kommunens 14 renseanlæg her ».

Rensningsanlæg i Danmark:

Der eksisterer ca. 800 renseanlæg i Danmark, som behandler spildevand fra vores toiletter, køkkenvaske, industri, osv. DinGeo har samlet geodata og anden information om de 646 største anlæg; d.v.s. alle de anlæg, der behandler spildevand for mere end 100 personer.

Der kan være både lugt -og sundhedsmæssige overvejelser for naboerne til renseanlæg.

Renseanlæg er uæstetiske for både øje og sind og derfor ofte anlagt således at de ikke fanger øjet. Det er kan ligeledes være svært at finde information om nabolagets renseanlæg (muligvis også på grund af det uæstetiske aspekt). På DinGeo mener vi at alle geodata er vigtige for både boligkøbere og boligejere og vi viser derfor afstand til nærmeste renseanlæg for alle adresseopslag - Læs mere om renseanlæg og se liste alle danske anlæg her »


Datakilder:
Geodata om renseanlæg er stammer fra Arealinformation's WFS
Data om de enkelte renseanlæg hentes fra Miljøstyrelsen's oversigt over punktkilder 2017


Mere Info:
Læs mere og se alle 646 renseanlæg her »