DinGeo — i hele Danmark

AGA A/S
Risikovirksomhed i København S

AGA A/S på Vermlandsgade 55 (2300 København S) udvinder gasser, som f.eks. Nitrogen, Oxygen og Argon, fra den almindelige luft vi omgives af.

Risikovurdering
Kolonne 2
miljø, brand og/eller eksplosion

AGA A/S er en Kolonne 2 risikovirksomhed (den næsthøjeste klassificering). Situationer, der kan udgøre en fare for uheld er bygningsbrand, eksplosion i procesanlæg, spild i forbindelse med fyldning af emballage og utætheder på tank, rør eller slanger.

Luftfoto fra forår 2021 med grønfarvet markering af matriklen 386-Amagerbros Kvarter, København, der hører til risikovirksomheden AGA A/S på adressen Vermlandsgade 55 i København S. Se mange flere luftfoto her ».


AGA A/S ligger i Københavns Kommune og den tilsynsførende myndighed er Københavns Kommune. Københavns politi har en beredskabsplan som du kan finde her ».

Risikovirksomhed AGA A/S
AGA A/S er en kolonne 2 risikovirksomhed i Københavns Kommune.

Info om Risikovirksomheder:

Risikovirksomheder er virksomheder der fremstiller/opbevarer/bruger signifikante mængder af giftige, brandfarlige og/eller eksplosionsfarlige stoffer. Helt grundlæggende er der tale om virksomheder hvor uheld kan have meget alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Der er speciallovgivning for de ca. 150 risikovirksomheder, der p.t. er udpeget i Danmark. Tilsynsførende myndighed skal kontrollere, at virksomhederne tager de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld. Samtidig skal Politiet udarbejde beredskapsplaner hvis et uheld finder sted. Læs mere om risikovirksomheder » eller se liste med alle danske risikovirksomheder »


Datakilder:
Digital MiljøAdministration