DinGeo — i hele Danmark

ROYAL UNIBREW A/S Albani Bryggerierne A/S
Risikovirksomhed i Odense C

ROYAL UNIBREW A/S Albani Bryggerierne A/S på Tværgade 2 (5000 Odense C)

Risikovurdering
Kolonne 2
Miljø, brand, eksplosion

ROYAL UNIBREW A/S Albani Bryggerierne A/S er en Kolonne 2 risikovirksomhed (den næsthøjeste klassificering).

Luftfoto fra forår 2021 med grønfarvet markering af matriklen 2145-Odense Bygrunde, der hører til risikovirksomheden ROYAL UNIBREW A/S Albani Bryggerierne A/S på adressen Tværgade 2 i Odense C. Se mange flere luftfoto her ».


ROYAL UNIBREW A/S Albani Bryggerierne A/S ligger i Odense Kommune og den tilsynsførende myndighed er Odense Kommune. Fyns politi har en beredskabsplan som du kan finde her ».

Info om Risikovirksomheder:

Risikovirksomheder er virksomheder der fremstiller/opbevarer/bruger signifikante mængder af giftige, brandfarlige og/eller eksplosionsfarlige stoffer. Helt grundlæggende er der tale om virksomheder hvor uheld kan have meget alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Der er speciallovgivning for de ca. 150 risikovirksomheder, der p.t. er udpeget i Danmark. Tilsynsførende myndighed skal kontrollere, at virksomhederne tager de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld. Samtidig skal Politiet udarbejde beredskapsplaner hvis et uheld finder sted. Læs mere om risikovirksomheder » eller se liste med alle danske risikovirksomheder »


Datakilder:
Digital MiljøAdministration