DinGeo — i hele Danmark

HOFOR Amagerværket
Risikovirksomhed i København S

HOFOR Amagerværket på Kraftværksvej 37 (2300 København S) er et kul- og oliefyret kraftvarmeværk beliggende på Amager i København med en kapacitet på 494 MW elektricitet og 710 MW varme.

Risikovurdering
Kolonne 2
miljø, brand, eksplosion

HOFOR Amagerværket er en Kolonne 2 risikovirksomhed (den næsthøjeste klassificering).

Luftfoto fra forår 2021 med grønfarvet markering af matriklen 552-Amagerbros Kvarter, København, der hører til risikovirksomheden HOFOR Amagerværket på adressen Kraftværksvej 37 i København S. Se mange flere luftfoto her ».


HOFOR Amagerværket ligger i Københavns Kommune og den tilsynsførende myndighed er Københavns Kommune. Københavns politi har en beredskabsplan som du kan finde her ».

Info om Risikovirksomheder:

Risikovirksomheder er virksomheder der fremstiller/opbevarer/bruger signifikante mængder af giftige, brandfarlige og/eller eksplosionsfarlige stoffer. Helt grundlæggende er der tale om virksomheder hvor uheld kan have meget alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Der er speciallovgivning for de ca. 150 risikovirksomheder, der p.t. er udpeget i Danmark. Tilsynsførende myndighed skal kontrollere, at virksomhederne tager de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld. Samtidig skal Politiet udarbejde beredskapsplaner hvis et uheld finder sted. Læs mere om risikovirksomheder » eller se liste med alle danske risikovirksomheder »


Datakilder:
Digital MiljøAdministration