DinGeo — i hele Danmark

Kødbyens Maskincentral
Risikovirksomhed i København V

Kødbyens Maskincentral på Ingerslevsgade 56 (1705 København V) er forsyningsvirksomhed for hele Kødbyen. Forsyningen omfatter et centralt køleanlæg, der er baseret på ammoniak.

Risikovurdering
Kolonne 2
ammoniak

Kødbyens Maskincentral er en Kolonne 2 risikovirksomhed (den næsthøjeste klassificering). Virksomhedems køleanlæg kan udgøre en fare for uheld med udslip af ammoniak i forbindelse med brand eller brud på rørføring eller øvrige anlægskomponenter.

Luftfoto fra forår 2021 med grønfarvet markering af matriklen 374-Udenbys Vester Kvarter, København, der hører til risikovirksomheden Kødbyens Maskincentral på adressen Ingerslevsgade 56 i København V. Se mange flere luftfoto her ».


Kødbyens Maskincentral ligger i Københavns kommune og den tilsynsførende myndighed er Københavns kommune. Københavns politi har en beredskabsplan som du kan finde her ».

Risikovirksomhed Kødbyens Maskincentral
Kødbyens Maskincentral er en kolonne 2 risikovirksomhed i Københavns kommune.

Info om Risikovirksomheder:

Risikovirksomheder er virksomheder der fremstiller/opbevarer/bruger signifikante mængder af giftige, brandfarlige og/eller eksplosionsfarlige stoffer. Helt grundlæggende er der tale om virksomheder hvor uheld kan have meget alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Der er speciallovgivning for de ca. 150 risikovirksomheder, der p.t. er udpeget i Danmark. Tilsynsførende myndighed skal kontrollere, at virksomhederne tager de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld. Samtidig skal Politiet udarbejde beredskapsplaner hvis et uheld finder sted. Læs mere om risikovirksomheder » eller se liste med alle danske risikovirksomheder »


Datakilder:
Digital MiljøAdministration