DinGeo — i hele Danmark

Danske Olieberedskabslagre FDO J-8
Risikovirksomhed i Fredericia

Danske Olieberedskabslagre FDO J-8 på Mosevråvej 107 (7000 Fredericia) oplagrer benzin, diesel- og gasolie. Der er ingen produktion eller forarbejdning af stofferne. Virksomheden er via rørledninger forbundet til andre olieberedskabslagre i landet, til havnen i Fredericia og til Shell Raffinaderiet i Fredericia.

Risikovurdering
Kolonne 3
miljø, brand, eksplosion

Danske Olieberedskabslagre FDO J-8 er en Kolonne 3 risikovirksomhed (den højeste klassificering). Uheld kan finde sted ved udslip eller brand/eksplosion af benzin, diesel- eller gasolie

Luftfoto fra forår 2021 med grønfarvet markering af matriklen 19b-Håstrup By, Smidstrup, der hører til risikovirksomheden Danske Olieberedskabslagre FDO J-8 på adressen Mosevråvej 107 i Fredericia. Se mange flere luftfoto her ».


Danske Olieberedskabslagre FDO J-8 ligger i Vejle Kommune og den tilsynsførende myndighed er Vejle Kommune. Sydøstjyllands politi har en beredskabsplan som du kan finde her ».

Info om Risikovirksomheder:

Risikovirksomheder er virksomheder der fremstiller/opbevarer/bruger signifikante mængder af giftige, brandfarlige og/eller eksplosionsfarlige stoffer. Helt grundlæggende er der tale om virksomheder hvor uheld kan have meget alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Der er speciallovgivning for de ca. 150 risikovirksomheder, der p.t. er udpeget i Danmark. Tilsynsførende myndighed skal kontrollere, at virksomhederne tager de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld. Samtidig skal Politiet udarbejde beredskapsplaner hvis et uheld finder sted. Læs mere om risikovirksomheder » eller se liste med alle danske risikovirksomheder »


Datakilder:
Digital MiljøAdministration