DinGeo — i hele Danmark

Samtank A/S
Risikovirksomhed i Aalborg Øst

Samtank A/S på Tunnelvej 4 (9220 Aalborg Øst) beskæftiger sig med import, oplagring og videre distribution af brændstoffer, som

Risikovurdering
Kolonne 3
miljø, brand, eksplosion

Samtank A/S er en Kolonne 3 risikovirksomhed (den højeste klassificering). Udsivning eller spild af de behandlede brændstoffer kan medføre brand, forgiftning af personer, samt forurening af jorden og tilstødende vandområder.

Luftfoto fra forår 2021 med grønfarvet markering af matriklen 5æz-Aalborg Markjorder, der hører til risikovirksomheden Samtank A/S på adressen Tunnelvej 4 i Aalborg Øst. Se mange flere luftfoto her ».


Samtank A/S ligger i Aalborg kommune og den tilsynsførende myndighed er Aalborg kommune. Nordjyllands politi har en beredskabsplan som du kan finde her ».

Info om Risikovirksomheder:

Risikovirksomheder er virksomheder der fremstiller/opbevarer/bruger signifikante mængder af giftige, brandfarlige og/eller eksplosionsfarlige stoffer. Helt grundlæggende er der tale om virksomheder hvor uheld kan have meget alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Der er speciallovgivning for de ca. 150 risikovirksomheder, der p.t. er udpeget i Danmark. Tilsynsførende myndighed skal kontrollere, at virksomhederne tager de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld. Samtidig skal Politiet udarbejde beredskapsplaner hvis et uheld finder sted. Læs mere om risikovirksomheder » eller se liste med alle danske risikovirksomheder »


Datakilder:
Digital MiljøAdministration