DinGeo — i hele Danmark

Studstrup Power Station
Risikovirksomhed i Skødstrup

Studstrup Power Station på Ny Studstrupvej 14 (8541 Skødstrup) er et kraftvarme værk, der producerer el til det overordnede elnet og produktion af fjernvarme til Affald Varme Aarhus fjernvarmenet. I forbindelse røgrensning på værket, er der installeret et DeNO røgrensningsanlæg, der anvender flydende ammoniak. Ved optænding af flis, halm mv. anvendes fuelolie. Ammoniak og fuelolie leveres med lastbil til virksomheden.

Risikovurdering
Kolonne 2
Miljø, brand, eksplosion

Studstrup Power Station er en Kolonne 2 risikovirksomhed (den næsthøjeste klassificering). Uheld kan finde sted ved udslip af ammoniak eller fuelolie.

Luftfoto fra forår 2021 med grønfarvet markering af matriklen 11-Studstrup By, Skødstrup, der hører til risikovirksomheden Studstrup Power Station på adressen Ny Studstrupvej 14 i Skødstrup. Se mange flere luftfoto her ».


Studstrup Power Station ligger i Århus Kommune og den tilsynsførende myndighed er Miljøstyrelsen. Østjyllands politi har en beredskabsplan som du kan finde her ».

Risikovirksomhed Studstrup Power Station
Studstrup Power Station er en kolonne 2 risikovirksomhed i Århus Kommune.

Info om Risikovirksomheder:

Risikovirksomheder er virksomheder der fremstiller/opbevarer/bruger signifikante mængder af giftige, brandfarlige og/eller eksplosionsfarlige stoffer. Helt grundlæggende er der tale om virksomheder hvor uheld kan have meget alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Der er speciallovgivning for de ca. 150 risikovirksomheder, der p.t. er udpeget i Danmark. Tilsynsførende myndighed skal kontrollere, at virksomhederne tager de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld. Samtidig skal Politiet udarbejde beredskapsplaner hvis et uheld finder sted. Læs mere om risikovirksomheder » eller se liste med alle danske risikovirksomheder »


Datakilder:
Digital MiljøAdministration