DinGeo — i hele Danmark

Tican Fresh Meat A/S
Risikovirksomhed i Thisted

Tican Fresh Meat A/S på Strandvejen 6 (7700 Thisted) er en international fødevarevirksomhed med produktion og salg af fersk og frosset svinekød til detail- og industrikunder.

Risikovurdering
Kolonne 2
ammoniak

Tican Fresh Meat A/S er en Kolonne 2 risikovirksomhed (den næsthøjeste klassificering).

Luftfoto fra forår 2018 med grønfarvet markering af matriklen 1221-Thisted Bygrunde, der hører til risikovirksomheden Tican Fresh Meat A/S på adressen Strandvejen 6 i Thisted. Se mange flere luftfoto her ».


Tican Fresh Meat A/S ligger i Thisted Kommune og den tilsynsførende myndighed er Miljøstyrelsen. Midt- & Vestjyllands politi har en beredskabsplan som du kan finde her ».

Info om Risikovirksomheder:

Risikovirksomheder er virksomheder der fremstiller/opbevarer/bruger signifikante mængder af giftige, brandfarlige og/eller eksplosionsfarlige stoffer. Helt grundlæggende er der tale om virksomheder hvor uheld kan have meget alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Der er speciallovgivning for de ca. 150 risikovirksomheder, der p.t. er udpeget i Danmark. Tilsynsførende myndighed skal kontrollere, at virksomhederne tager de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld. Samtidig skal Politiet udarbejde beredskapsplaner hvis et uheld finder sted. Læs mere om risikovirksomheder » eller se liste med alle danske risikovirksomheder »


Datakilder:
Digital MiljøAdministration