DinGeo — i hele Danmark

Yara Danmark A/S
Risikovirksomhed i Randers SØ

Yara Danmark A/S på Tronholmen 59 (8960 Randers SØ) modtager landbrugsgødning fra skib og bil. Gødningen lagres, håndteres og pakkes i storsække for levering til Dansk Landbrug.

Risikovurdering
Kolonne 3
miljø, brand

Yara Danmark A/S er en Kolonne 3 risikovirksomhed (den højeste klassificering). Brand i NPK gødning eller overophedning medfører afgivelse af giftige nitrøse gasser, der påvirker både de øvre og nedre luftveje samt blodets oxygenbærende evne.

Luftfoto fra forår 2018 med grønfarvet markering af matriklen 568bm-Randers Markjorder, der hører til risikovirksomheden Yara Danmark A/S på adressen Tronholmen 59 i Randers SØ. Se mange flere luftfoto her ».


Yara Danmark A/S ligger i Randers Kommune og den tilsynsførende myndighed er Randers Kommune. Østjyllands politi har en beredskabsplan som du kan finde her ».

Info om Risikovirksomheder:

Risikovirksomheder er virksomheder der fremstiller/opbevarer/bruger signifikante mængder af giftige, brandfarlige og/eller eksplosionsfarlige stoffer. Helt grundlæggende er der tale om virksomheder hvor uheld kan have meget alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Der er speciallovgivning for de ca. 150 risikovirksomheder, der p.t. er udpeget i Danmark. Tilsynsførende myndighed skal kontrollere, at virksomhederne tager de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld. Samtidig skal Politiet udarbejde beredskapsplaner hvis et uheld finder sted. Læs mere om risikovirksomheder » eller se liste med alle danske risikovirksomheder »


Datakilder:
Digital MiljøAdministration