DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger — Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København KGeomatic AVM
8.542.556
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
3.650.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
7.505.836
Mere Info 
Justeret RKR
3.928.367
Mere Info 
Udbudspris i postnr
11.386.696
Mere Info 
Vurderingsrapport
199,-/md
Køb her Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
 • Anslået ejendomsværdi

  ca. 8,54 mio. kr.

  oktober 2020
 • Seneste Salgspris

  3.272.500 kr.

  5. april 2016
 • Offentlig ejendomsvurdering

  3.650.000 kr.

Computerberegnede Ejendomsvurderinger


Nedenfor kan du læse nærmere om de uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Lejligheden på Herluf Trolles Gade 7, 3. th.


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. AVM er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på faktiske handelspriser. AVM opdateres hver måned og repræsenterer Dingeos bedste bud på en forventet handelspris på ejendommen Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K.

Geomatic AVM
8.542.556 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger og slå boliger op her »


Bolighed ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har tidligere ({{bdato}}) indhentet en vurdering fra Bolighed af Lejligheden på Herluf Trolles Gade 7, 3. th. {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Herluf Trolles Gade 7, 3. th. Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Lejligheden.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Sitet er ejet af realkreditkæmpen Totalkredit og detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Lejligheden på Herluf Trolles Gade 7, 3. th. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Herluf Trolles Gade 7, 3. th. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Lejligheden på Herluf Trolles Gade 7, 3. th i København K er 3.650.000 kr (år 2019). Grunden på 0 m2 er vurderet til 438.700 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 22.575 kr og en grundskyld på 12.580 kr.Det er en meget lav ejendomsvurdering ift. de uafhængige vurderinger af Lejligheden.

Den offentlige ejendomsvurdering
3.650.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Herluf Trolles Gade 7, 3. th kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1052 København K i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2020.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1052 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2020) er 52.858 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 117 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 117 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K har et vægtet areal på 142 m². Hvis Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 142 m2 x 52,858 kr/m2 = 7.505.836 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2020)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1052 København K
7.505.836 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1052 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i andet kvartal 2016 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 5. april 2016, hvor boligen blev solgt ved Familieoverdragelse, og med en salgspris på 3.272.500 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
5. april 2016Familieoverdragelse3.272.500

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 142 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Herluf Trolles Gade 7, 3. th ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1052 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 142 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i andet kvartal 2016 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2020, y: 3.928.367 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K var i andet kvartal 2016. Salgsprisen 3.272.500 kr. var 48 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 48 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 142 m2 x 52,858 kr/m2 x 0.52 = 3.928.367 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2020) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i andet kvartal 2016)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1052 København K
3.928.367 kr.

Udbudspriser i 1052 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1052 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Herluf Trolles Gade 7, 3. th. Der er p.t. 1 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1052 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 80,188 til 80,188 kr/m2, med et gennemsnit på 80,188 kr/m2 og en median på 80,188 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Herluf Trolles Gade 7, 3. th, 1052 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 142 m2 x 80,188 kr/m2 = 11.386.696 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1052 København K)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1052 København K
11.386.696 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Herluf Trolles Gade 7, 3. th. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Skats ejendomsvurderinger er ikke detaljerede individuelle vurderinger og kan afvige en del fra faktiske handelspriser.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Bolighed.dk, Tinglysning.dk