DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København KDINGESTIMAT
Baseret på 4 (ud af 6) computerberegnede ejendomsvurderinger

13.129.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 13.129.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fire ud af seks forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Cort Adelers Gade 1, 1. th. Der er god overensstemmelse mellem de fire udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 2 procent af middelværdien. Det indikerer at Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
13.284.710
Mere Info 
Boliga
12.947.000
Mere Info 
Nordea
12.836.000
Mere Info 
Off. Vurdering
5.400.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
14.362.320
Mere Info 
Justeret RKR
13.450.784
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle seks vurderinger viser at to vurderinger: den offentlige ejendomsvurdering og realkreditrådets kvadratmeterpriser er outliers (markeret ), d.v.s værdier der ligger så langt fra de andre vurderinger, at de ikke kan betragtes som værende repræsentative. De resterende fire vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Cort Adelers Gade 1, 1. th ligger sandsynligvis i intervallet fra 12,8 mio. kr (Nordeas boligskøn) til 13,5 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris).
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    13,13 mio. kr.

    Interval: 12,84 - 13,45 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    10.925.000 kr.

    1. december 2020

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 13,28 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En tidslig analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 5 år er vokset gennemsnitlig 73.729 kr. månedligt.

Geomatic AVM
13.284.710 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Cort Adelers Gade 1, 1. th er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 1 procent højere end vores dingestimat.

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
12.947.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 1 procent lavere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Cort Adelers Gade 1, 1. th. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Cort Adelers Gade 1, 1. th. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}
Note: Nordea Boligskøn er 2 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de tre andre uafhængige som vi har udvalgt vurderinger på adressen. Nordea angiver selv en meget høj træfsikkerhed 94/100 på deres estimat og værdien indgår derfor naturligvis i vores dingetstimat (13.129.000 kr) på Cort Adelers Gade 1, 1. th.

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Cort Adelers Gade 1, 1. th, plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Cort Adelers Gade 1, 1. th i København K er 5.400.000 kr (år 2022). Grunden på 0 m2 er vurderet til 566.400 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 35.200 kr og en grundskyld på 16.116 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
5.400.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 59 procent lavere og statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i dingestimatet (13.129.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 1053 København K.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1053 København K i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1053 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2022) er 69.720 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 79 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 79 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K har et vægtet areal på 206 m². Hvis Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 206 m2 x 69,720 kr/m2 = 14.362.320 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1053 København K
14.362.320 kr.
Note: Vurderingen er 9 procent højere end vores dingestimat (13.129.000 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i estimatet. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 79 Ejerlejligheder i 1053, København K. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1053 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 2020 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K er solgt to gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 1. december 2020, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 10.925.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
1. december 2020Alm. frit salg10.925.000
30. januar 2017Alm. frit salg8.770.000

Salgsprisen for de to sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 206 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Cort Adelers Gade 1, 1. th ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1053 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 206 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 2020 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2022, y: 13.450.784 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Cort Adelers Gade 1, 1. th, 1053 København K var i fjerde kvartal 2020. Salgsprisen 10.925.000 kr. var 6 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 6 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 206 m2 x 69,720 kr/m2 x 0.94 = 13.450.784 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 2020)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1053 København K
13.450.784 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 2 procent højere end vores dingestimat (13.129.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (10.925.000 kr) ved det seneste salg i fjerde kvartal 2020 (alm. frit salg) kan have været i den høje ende - Se også hvordan den røde kurve ligger lidt over den blå kurve på Figur 2 ovenfor.

Udbudspriser i 1053 København K

Der er p.t. ikke lejlighed til salg i postnummeret. Vi kan derfor ikke beregne en vurdering baseret på udbudspriser.
Ejendomsvurderinger på Cort Adelers Gade 1, 1. th

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Cort Adelers Gade 1, 1. th. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk