DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Tordenskjoldsgade 27, 2. tv, 1055 København KDINGESTIMAT
Baseret på 4 (ud af 6) computerberegnede ejendomsvurderinger

13.760.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 13.760.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fire ud af seks forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Tordenskjoldsgade 27, 2. tv. Der er god overensstemmelse mellem de fire udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 1 procent af middelværdien. Det indikerer at Tordenskjoldsgade 27, 2. tv, 1055 København K er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
13.421.312
Mere Info 
Boliga
13.845.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
5.050.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
11.916.256
Mere Info 
Justeret RKR
13.832.157
Mere Info 
Udbudspris i postnr
13.941.926
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle seks vurderinger viser at to vurderinger: den offentlige ejendomsvurdering og realkreditrådets kvadratmeterpriser er outliers (markeret ), d.v.s værdier der ligger så langt fra de andre vurderinger, at de ikke kan betragtes som værende repræsentative. De resterende fire vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Tordenskjoldsgade 27, 2. tv ligger sandsynligvis i intervallet fra 13,4 mio. kr (Geomatics AVM ejendomsvurdering) til 13,9 mio. kr (Udbudspriser i postnummer).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    13,76 mio. kr.

    Interval: 13,42 - 13,94 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    6.000.000 kr.

    8. oktober 2009

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Tordenskjoldsgade 27, 2. tv, 1055 København K


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 13,42 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En tidslig analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 3 år er vokset gennemsnitlig 80.217 kr. månedligt.

Geomatic AVM
13.421.312 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Tordenskjoldsgade 27, 2. tv er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 2 procent lavere end vores dingestimat.

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
13.845.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er næsten identisk med vores dingestimat på adressen.

Nordea boligskøn

Nordea og DanBolig udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Tordenskjoldsgade 27, 2. tv. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Tordenskjoldsgade 27, 2. tv. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Tordenskjoldsgade 27, 2. tv, plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Tordenskjoldsgade 27, 2. tv i København K er 5.050.000 kr (år 2021). Grunden på 0 m2 er vurderet til 570.500 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 33.700 kr og en grundskyld på 18.322 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Tordenskjoldsgade 27, 2. tv, 1055 København K er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
5.050.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 63 procent lavere og statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i dingestimatet (13.760.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 1055 København K.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1055 København K i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1055 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2021) er 61.424 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 107 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 107 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Tordenskjoldsgade 27, 2. tv, 1055 København K har et vægtet areal på 194 m². Hvis Tordenskjoldsgade 27, 2. tv, 1055 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 194 m2 x 61,424 kr/m2 = 11.916.256 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1055 København K
11.916.256 kr.
Note: Vurderingen er 13 procent lavere end vores dingestimat (13.760.000 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i estimatet. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 107 Ejerlejligheder i 1055, København K. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Tordenskjoldsgade 27, 2. tv, 1055 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1055 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 2009 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Tordenskjoldsgade 27, 2. tv, 1055 København K er solgt to gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 8. oktober 2009, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 6.000.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
8. oktober 2009Alm. frit salg6.000.000
20. juni 2007Alm. frit salg5.095.000

Salgsprisen for de to sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 194 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Tordenskjoldsgade 27, 2. tv ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1055 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 194 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 2009 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: fjerde kvartal 2021, y: 13.832.157 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Tordenskjoldsgade 27, 2. tv, 1055 København K var i fjerde kvartal 2009. Salgsprisen 6.000.000 kr. var 16 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 16 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 194 m2 x 61,424 kr/m2 x 1.16 = 13.832.157 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 2009)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1055 København K
13.832.157 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 0 procent højere end vores dingestimat (13.760.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (6.000.000 kr) ved det seneste salg i fjerde kvartal 2009 (alm. frit salg) kan have været i den høje ende - Se også hvordan den røde kurve ligger lidt over den blå kurve på Figur 2 ovenfor.

Udbudspriser i 1055 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1055 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Tordenskjoldsgade 27, 2. tv. Der er p.t. en lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 lejligheder, der p.t. er til salg i 1055 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 75,648 til 75,648 kr/m2, med et gennemsnit på 75,648 kr/m2 og en median på 75,648 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Tordenskjoldsgade 27, 2. tv, 1055 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 194 m2 x 75,648 kr/m2 x 0.95 = 13.941.926 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1055 København K) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 1 Ejerlejligheder til salg i 1055 København K
13.941.926 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de tre andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Tordenskjoldsgade 27, 2. tv er på niveau med de en lejligheder, der p.t. er til salg i 1055 København K. Vurderingen er dog stadig 1 procent højere end vores dingestimat (13.760.000 kr), hvilket måske kan tilskrives ejendomsmægleres optimistiske udbudsvurderingspriser.
Ejendomsvurderinger på Tordenskjoldsgade 27, 2. tv

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Tordenskjoldsgade 27, 2. tv. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk