DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Laksegade 20E, 2. , 1063 København KDINGESTIMAT
Baseret på 4 (ud af 6) computerberegnede ejendomsvurderinger

4.285.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 4.285.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fire ud af seks forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Laksegade 20E, 2. . Der er god overensstemmelse mellem de fire udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 6 procent af middelværdien. Det indikerer at Laksegade 20E, 2. , 1063 København K er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
4.659.977
Mere Info 
Boliga
4.189.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
2.000.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
4.320.675
Mere Info 
Justeret RKR
3.972.916
Mere Info 
Udbudspris i postnr
5.287.248
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle seks vurderinger viser at to vurderinger: den offentlige ejendomsvurdering og udbudspriser i postnummer er outliers (markeret ), d.v.s værdier der ligger så langt fra de andre vurderinger, at de ikke kan betragtes som værende repræsentative. De resterende fire vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Laksegade 20E, 2. ligger sandsynligvis i intervallet fra 4,0 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris) til 4,7 mio. kr (Geomatics AVM ejendomsvurdering).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    4,29 mio. kr.

    Interval: 3,97 - 4,66 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    3.475.000 kr.

    24. september 2019

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Laksegade 20E, 2. , 1063 København K


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 4,66 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En tidslig analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 3 år er vokset gennemsnitlig 44.047 kr. månedligt.

Geomatic AVM
4.659.977 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Laksegade 20E, 2. er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 8 procent højere end vores dingestimat.

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
4.189.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 2 procent lavere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Laksegade 20E, 2. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Laksegade 20E, 2. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Laksegade 20E, 2. , plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Laksegade 20E, 2. i København K er 2.000.000 kr (år 2022). Grunden på 0 m2 er vurderet til 366.400 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 13.125 kr og en grundskyld på 12.114 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Laksegade 20E, 2. , 1063 København K er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
2.000.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 53 procent lavere og statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i dingestimatet (4.285.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 1063 København K.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1063 København K i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1063 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2022) er 57.609 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 50 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 50 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Laksegade 20E, 2. , 1063 København K har et vægtet areal på 75 m². Hvis Laksegade 20E, 2. , 1063 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 75 m2 x 57,609 kr/m2 = 4.320.675 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1063 København K
4.320.675 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 0 procent højere end vores dingestimat (4.285.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 50 Ejerlejligheder i 1063, København K. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Laksegade 20E, 2. , 1063 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1063 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i tredje kvartal 2019 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Laksegade 20E, 2. , 1063 København K er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 24. september 2019, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 3.475.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
24. september 2019Alm. frit salg3.475.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 75 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Laksegade 20E, 2. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1063 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 75 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i tredje kvartal 2019 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: fjerde kvartal 2022, y: 3.972.916 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Laksegade 20E, 2. , 1063 København K var i tredje kvartal 2019. Salgsprisen 3.475.000 kr. var 8 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 8 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 75 m2 x 57,609 kr/m2 x 0.92 = 3.972.916 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2022) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i tredje kvartal 2019)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1063 København K
3.972.916 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 7 procent lavere end vores dingestimat (4.285.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (3.475.000 kr) ved det seneste salg i tredje kvartal 2019 (alm. frit salg) kan have været i den lave ende (se Figur 2 ovenfor). En anden mulig forklaring kan være værdiforøgende forbedringer på boligen siden sidste salg.

Udbudspriser i 1063 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1063 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Laksegade 20E, 2. . Der er p.t. to lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 2 lejligheder, der p.t. er til salg i 1063 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 62,803 til 74,207 kr/m2, med et gennemsnit på 68,505 kr/m2 og en median på 74,207 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Laksegade 20E, 2. , 1063 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 75 m2 x 74,207 kr/m2 x 0.95 = 5.287.248 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1063 København K) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 2 Ejerlejligheder til salg i 1063 København K
5.287.248 kr.
Note: Vurderingen er 23 procent højere end dingestimatet (4.285.000 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i vores estimat. Forskellen kan skyldes at lejligheden har en beliggenhed/herlighedsværdi/kvalitet under gennemsnittet af de 2 lejligheder, der p.t. er til salg i 1063 København K.
Ejendomsvurderinger på Laksegade 20E, 2.

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Laksegade 20E, 2. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk