DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Hauser Plads 26, 1. , 1127 København KDINGESTIMAT
Baseret på 5 (ud af 7) computerberegnede ejendomsvurderinger

5.102.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 5.102.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fem ud af syv forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Hauser Plads 26, 1. . Der er god overensstemmelse mellem de fem udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 9 procent af middelværdien. Det indikerer at Hauser Plads 26, 1. , 1127 København K er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
4.932.125
Mere Info 
Boliga
4.732.000
Mere Info 
Nordea
5.364.000
Mere Info 
Off. Vurdering
2.050.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
5.856.480
Mere Info 
Justeret RKR
3.239.941
Mere Info 
Udbudspris i postnr
4.625.527
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle syv vurderinger viser at to vurderinger: den offentlige ejendomsvurdering og salgsjusteret kvadratmeterpris er outliers (markeret ), d.v.s værdier der ligger så langt fra de andre vurderinger, at de ikke kan betragtes som værende repræsentative. De resterende fem vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Hauser Plads 26, 1. ligger sandsynligvis i intervallet fra 4,6 mio. kr (Udbudspriser i postnummer) til 5,9 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser).
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    5,10 mio. kr.

    Interval: 4,63 - 5,86 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    314.700 kr.

    20. september 1993

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Hauser Plads 26, 1. , 1127 København K


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 4,93 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En tidslig analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 5 år er vokset gennemsnitlig 24.537 kr. månedligt.

Geomatic AVM
4.932.125 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Hauser Plads 26, 1. er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 3 procent lavere end vores dingestimat.

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
4.732.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 7 procent lavere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea og DanBolig udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Hauser Plads 26, 1. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Hauser Plads 26, 1. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}
Note: Nordea Boligskøn er 5 procent højere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de fire andre uafhængige vurderinger som vi har udvalgt på adressen. Nordea angiver selv en meget høj træfsikkerhed 94/100 på deres estimat og værdien indgår derfor naturligvis i vores dingetstimat (5.102.000 kr) på Hauser Plads 26, 1. .

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Hauser Plads 26, 1. , plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Hauser Plads 26, 1. i København K er 2.050.000 kr (år 2022). Grunden på 0 m2 er vurderet til 344.200 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 14.700 kr og en grundskyld på 0 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Hauser Plads 26, 1. , 1127 København K er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
2.050.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 60 procent lavere og statistisk forskellig fra de fem vurderinger, der indgår i dingestimatet (5.102.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 1127 København K.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1127 København K i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1127 København K ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2022) er 69.720 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 79 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 79 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Hauser Plads 26, 1. , 1127 København K har et vægtet areal på 84 m². Hvis Hauser Plads 26, 1. , 1127 København K er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 84 m2 x 69,720 kr/m2 = 5.856.480 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1127 København K
5.856.480 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 14 procent højere end vores dingestimat (5.102.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 79 Ejerlejligheder i 1127, København K. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Hauser Plads 26, 1. , 1127 København K kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1127 København K. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i tredje kvartal 1993 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Hauser Plads 26, 1. , 1127 København K er solgt to gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 20. september 1993, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 314.700 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
20. september 1993Alm. frit salg314.700
20. september 1993Alm. frit salg314.700

Salgsprisen for de to sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 84 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Hauser Plads 26, 1. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1127 København K (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 84 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i tredje kvartal 1993 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2022, y: 3.239.941 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Hauser Plads 26, 1. , 1127 København K var i tredje kvartal 1993. Salgsprisen 314.700 kr. var 45 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 45 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 84 m2 x 69,720 kr/m2 x 0.55 = 3.239.941 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i tredje kvartal 1993)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1127 København K
3.239.941 kr.
Note: Vurderingen er 36 procent lavere end vores dingestimat (5.102.000 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de fem vurderinger, der indgår i vores dingestimat. Salgsprisen (314.700 kr) ved seneste salg tredje kvartal 1993 af typen alm. frit salg har sandsynligvis været unaturlig lav. Salgsprisen ved seneste salg er under alle omstændigheder sandsynligvis ikke indikativ for lejlighedens nuværende værdi.

Udbudspriser i 1127 København K

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1127 København K kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Hauser Plads 26, 1. . Der er p.t. tre lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 3 lejligheder, der p.t. er til salg i 1127 København K.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 54,806 til 70,093 kr/m2, med et gennemsnit på 62,007 kr/m2 og en median på 57,964 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Hauser Plads 26, 1. , 1127 København K svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 84 m2 x 57,964 kr/m2 x 0.95 = 4.625.527 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1127 København K) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 3 Ejerlejligheder til salg i 1127 København K
4.625.527 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de fire andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Hauser Plads 26, 1. er på niveau med de tre lejligheder, der p.t. er til salg i 1127 København K. Vurderingen er dog stadig 9 procent lavere end vores dingestimat (5.102.000 kr).
Ejendomsvurderinger på Hauser Plads 26, 1.

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Hauser Plads 26, 1. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk