DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Vester Farimagsgade 29, 2. tv, 1606 København VDINGESTIMAT
Baseret på 3 (ud af 3) computerberegnede ejendomsvurderinger

5.107.000 kr

Ejendomsvurdering af lejligheden på Vester Farimagsgade 29, 2. tv er meget usikker. Der er kun tre computerberegnede ejendomsvurderinger . Der er desuden meget stor variation mellem de enkelte vurderinger (se nedenfor). Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
-
Mere Info 
Boliga
7.274.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
1.050.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
6.997.816
Mere Info 
Justeret RKR
-
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse viser at alle tre vurderinger (markeret ) statistik set er i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Vester Farimagsgade 29, 2. tv ligger sandsynligvis i intervallet fra 1,1 mio. kr (Den offentlige ejendomsvurdering) til 7,3 mio. kr (Boligas vurderingsrapport).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    5,11 mio. kr.

    Interval: 1,05 - 7,27 mio. kr.
  • Offentlig ejendomsvurdering

    1.050.000 kr.

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Vester Farimagsgade 29, 2. tv, 1606 København V


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

Geomatic AVM
ikke tilgængelig

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
7.274.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med to andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 42 procent højere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea og DanBolig udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Vester Farimagsgade 29, 2. tv. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Vester Farimagsgade 29, 2. tv. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Vester Farimagsgade 29, 2. tv, plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Vester Farimagsgade 29, 2. tv i København V er 1.050.000 kr (år 2021). Grunden på 0 m2 er vurderet til 420.800 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 5.145 kr og en grundskyld på 14.307 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Vester Farimagsgade 29, 2. tv, 1606 København V er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
1.050.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 79 procent lavere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de to andre uafhængige som vi har udvalgt vurderinger på adressen.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1606 København V i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1606 København V ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2022) er 60.326 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 91 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 91 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Vester Farimagsgade 29, 2. tv, 1606 København V har et vægtet areal på 116 m². Hvis Vester Farimagsgade 29, 2. tv, 1606 København V er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 116 m2 x 60,326 kr/m2 = 6.997.816 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1606 København V
6.997.816 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med to andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 37 procent højere end vores dingestimat (5.107.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 91 Ejerlejligheder i 1606, København V. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

!Salgsjusteret kvadratmeterpris

Der er ikke registreret salg på boligen Vester Farimagsgade 29, 2. tv, 1606 København V siden 1992.

Den salgsjusterede prisvurdering kan derfor ikke udregnes.

Udbudspriser i 1606 København V

Der er p.t. ikke lejlighed til salg i postnummeret. Vi kan derfor ikke beregne en vurdering baseret på udbudspriser.
Ejendomsvurderinger på Vester Farimagsgade 29, 2. tv

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Vester Farimagsgade 29, 2. tv. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk