DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Vester Farimagsgade 31, 5. , 1606 København VDINGESTIMAT
Baseret på 4 (ud af 5) computerberegnede ejendomsvurderinger

9.928.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 9.928.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fire ud af fem forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Vester Farimagsgade 31, 5. . Der er god overensstemmelse mellem de fire udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 5 procent af middelværdien. Det indikerer at Vester Farimagsgade 31, 5. , 1606 København V er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
9.593.754
Mere Info 
Boliga
10.407.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
3.000.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
9.410.856
Mere Info 
Justeret RKR
10.303.869
Mere Info 
Udbudspris i postnr
-
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle fem vurderinger viser at én vurdering: den offentlige ejendomsvurdering er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende fire vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Vester Farimagsgade 31, 5. ligger sandsynligvis i intervallet fra 9,4 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser) til 10,4 mio. kr (Boligas vurderingsrapport).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    9,93 mio. kr.

    Interval: 9,41 - 10,41 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    4.900.000 kr.

    1. maj 2013

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Vester Farimagsgade 31, 5. , 1606 København V


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 9,59 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En tidslig analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 5 år er vokset gennemsnitlig 50.698 kr. månedligt.

Geomatic AVM
9.593.754 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Vester Farimagsgade 31, 5. er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 3 procent lavere end vores dingestimat.

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
10.407.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 4 procent højere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea og DanBolig udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Vester Farimagsgade 31, 5. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Vester Farimagsgade 31, 5. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Vester Farimagsgade 31, 5. , plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Vester Farimagsgade 31, 5. i København V er 3.000.000 kr (år 2022). Grunden på 0 m2 er vurderet til 505.800 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 12.600 kr og en grundskyld på 17.197 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Vester Farimagsgade 31, 5. , 1606 København V er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
3.000.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 70 procent lavere og statistisk forskellig fra de fire vurderinger, der indgår i dingestimatet (9.928.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 1606 København V.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1606 København V i perioden fra 1992 frem til og med første kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1606 København V ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (første kvartal 2022) er 60.326 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 91 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 91 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Vester Farimagsgade 31, 5. , 1606 København V har et vægtet areal på 156 m². Hvis Vester Farimagsgade 31, 5. , 1606 København V er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 156 m2 x 60,326 kr/m2 = 9.410.856 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1606 København V
9.410.856 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Denne simple vurdering, der udelukkende er baseret på realkreditrådets kvadratmeterpriser er dog 5 procent lavere end vores dingestimat (9.928.000 kr). Et dingestimat, der er højere end forudsagt af realkreditrådets kvadratmeterpriser kan f.eks. skyldes at lejligheden er lidt over gennemsnittet. Den kan f.eks. være renoveret, have et lavt energiforbrug eller ligge et ekstra smukt sted. I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 91 Ejerlejligheder i 1606, København V. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Vester Farimagsgade 31, 5. , 1606 København V kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1606 København V. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i andet kvartal 2013 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Vester Farimagsgade 31, 5. , 1606 København V er solgt to gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 1. maj 2013, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 4.900.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
1. maj 2013Alm. frit salg4.900.000
3. september 2007Alm. frit salg3.545.000

Salgsprisen for de to sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 156 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Vester Farimagsgade 31, 5. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1606 København V (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 156 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i andet kvartal 2013 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: første kvartal 2022, y: 10.303.869 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Vester Farimagsgade 31, 5. , 1606 København V var i andet kvartal 2013. Salgsprisen 4.900.000 kr. var 9 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 9 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 156 m2 x 60,326 kr/m2 x 1.09 = 10.303.869 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i første kvartal 2022) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i andet kvartal 2013)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1606 København V
10.303.869 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med tre andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 3 procent højere end vores dingestimat (9.928.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (4.900.000 kr) ved det seneste salg i andet kvartal 2013 (alm. frit salg) kan have været i den høje ende - Se også hvordan den røde kurve ligger lidt over den blå kurve på Figur 2 ovenfor.

Udbudspriser i 1606 København V

Der er p.t. ikke lejlighed til salg i postnummeret. Vi kan derfor ikke beregne en vurdering baseret på udbudspriser.
Ejendomsvurderinger på Vester Farimagsgade 31, 5.

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Vester Farimagsgade 31, 5. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk