DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger — Vesterbrogade 106B, 2. tv, 1620 København VGeomatic AVM
5.151.036
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
2.400.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
5.046.894
Mere Info 
Justeret RKR
4.704.843
Mere Info 
Udbudspris i postnr
4.508.472
Mere Info 

Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
 • Anslået ejendomsværdi

  ca. 5,15 mio. kr.

 • Seneste Salgspris

  3.725.000 kr.

  4. marts 2015
 • Offentlig ejendomsvurdering

  2.400.000 kr.

Computerberegnede Ejendomsvurderinger


Nedenfor kan du læse nærmere om de uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Lejligheden på Vesterbrogade 106B, 2. tv.


Geomatic AVM Ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. AVM er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på faktiske handelspriser. AVM opdateres hver måned og repræsenterer Dingeos bedste bud på en forventet handelspris på ejendommen Vesterbrogade 106B, 2. tv, 1620 København V.

Geomatic AVM
5.151.036 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger og slå boliger op her »


Bolighed Ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har tidligere ({{bdato}}) indhentet en vurdering fra Bolighed af Lejligheden på Vesterbrogade 106B, 2. tv. {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Vesterbrogade 106B, 2. tv. Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Lejligheden.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Sitet er finansieret af Sydbank, Spar Nord, Arbejdernes Landsbank og Nykredit. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea Boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Lejligheden på Vesterbrogade 106B, 2. tv. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Vesterbrogade 106B, 2. tv. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »
Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Lejligheden på Vesterbrogade 106B, 2. tv i København V er 2.400.000 kr (år 2018). Grunden på 0 m2 er vurderet til 167.200 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 15.225 kr og en grundskyld på 5.569,2 kr.Det er en meget lav ejendomsvurdering ift. de uafhængige vurderinger af Lejligheden.

Den offentlige ejendomsvurdering
2.400.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Vesterbrogade 106B, 2. tv kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets Kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 1620 København V i perioden fra 1992 frem til og med tredje kvartal 2019.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1620 København V ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser. Bemærk m2-priser går helt tilbage til 1992, mens antallet af solgte boliger kun strækker sig tilbage til år 2000.

Den mest recente kvadratmeterpris (tredje kvartal 2019) er 44.271 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 93 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 93 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Vesterbrogade 106B, 2. tv, 1620 København V har et vægtet areal på 114 m². Hvis Vesterbrogade 106B, 2. tv, 1620 København V er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 114 m2 x 44,271 kr/m2 = 5.046.894 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i tredje kvartal 2019)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 1620 København V
5.046.894 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret Kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Vesterbrogade 106B, 2. tv, 1620 København V kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 1620 København V. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i første kvartal 2015 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Vesterbrogade 106B, 2. tv, 1620 København V er solgt 5 gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 4. marts 2015, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 3.725.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
21. april 1994Auktion256.000
4. marts 2015Alm. frit salg3.725.000
9. september 2005Familieoverdragelse1.615.000
23. juli 2010Alm. frit salg2.750.000
19. juni 1996Alm. frit salg495.000

Salgsprisen for de 5 sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 114 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Vesterbrogade 106B, 2. tv ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 1620 København V (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 114 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i første kvartal 2015 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: tredje kvartal 2019, y: 4.704.843 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Vesterbrogade 106B, 2. tv, 1620 København V var i første kvartal 2015. Salgsprisen 3.725.000 kr. var 7 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 7 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 114 m2 x 44,271 kr/m2 x 0.93 = 4.704.843 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i tredje kvartal 2019) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i første kvartal 2015)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 1620 København V
4.704.843 kr.

Udbudspriser i 1620 København V

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 1620 København V kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Vesterbrogade 106B, 2. tv. Der er p.t. 10 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 10 lejligheder, der p.t. er til salg i 1620 København V.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 26,785 til 46,678 kr/m2, med et gennemsnit på 38,125 kr/m2 og en median på 39,548 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Vesterbrogade 106B, 2. tv, 1620 København V er lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 114 m2 x 39,548 kr/m2 = 4.508.472 kr
(Boligareal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 1620 København V)

gns. m2 udbudspris for 10 Ejerlejligheder til salg i 1620 København V
4.508.472 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede Ejendomsvurderinger

Vi har på denne side samlet flere uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af Lejlighed på Vesterbrogade 106B, 2. tv. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Skats ejendomsvurderinger er ikke detaljerede individuelle vurderinger og kan afvige en del fra faktiske handelspriser.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Bolighed.dk, Tinglysning.dk