DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Willemoesgade 45, 3. , 2100 København ØDINGESTIMAT
Baseret på 5 (ud af 7) computerberegnede ejendomsvurderinger

10.598.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 10.598.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fem ud af syv forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Willemoesgade 45, 3. . Der er god overensstemmelse mellem de fem udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på kun 2 procent af middelværdien. Det indikerer at Willemoesgade 45, 3. , 2100 København Ø er en bolig, der pålideligt kan vurderes via geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
10.670.222
Mere Info 
Boliga
10.528.000
Mere Info 
Nordea
11.800.000
Mere Info 
Off. Vurdering
4.450.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
11.097.452
Mere Info 
Justeret RKR
10.344.662
Mere Info 
Udbudspris i postnr
10.350.584
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle syv vurderinger viser at to vurderinger: den offentlige ejendomsvurdering og nordeas boligskøn er outliers (markeret ), d.v.s værdier der ligger så langt fra de andre vurderinger, at de ikke kan betragtes som værende repræsentative. De resterende fem vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Willemoesgade 45, 3. ligger sandsynligvis i intervallet fra 10,3 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris) til 11,1 mio. kr (Realkreditrådets kvadratmeterpriser).
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    10,60 mio. kr.

    Interval: 10,34 - 11,10 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    8.350.000 kr.

    19. juni 2020

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Willemoesgade 45, 3. , 2100 København Ø


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 10,67 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En tidslig analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 5 år er vokset gennemsnitlig 38.626 kr. månedligt.

Geomatic AVM
10.670.222 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Willemoesgade 45, 3. er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er stort set identisk med vores dingestimat på adressen.

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
10.528.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er næsten identisk med vores dingestimat på adressen.

Nordea boligskøn

Nordea og DanBolig udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Willemoesgade 45, 3. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Willemoesgade 45, 3. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}
Note: Nordea Boligskøn er 11 procent højere end dingestimatet (10.598.000 kr) og samtidig statistisk forskellig fra de fem vurderinger, der indgår i dingestimat. Nordea angiver ellers selv en rimelig høj træfsikkerhed på 94/100. Prøv eventuelt at justere for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi På Nordeas egen portal »

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Willemoesgade 45, 3. , plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Willemoesgade 45, 3. i København Ø er 4.450.000 kr (år 2022). Grunden på 0 m2 er vurderet til 283.200 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 26.775 kr og en grundskyld på 9.628 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Willemoesgade 45, 3. , 2100 København Ø er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
4.450.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 58 procent lavere og statistisk forskellig fra de fem vurderinger, der indgår i dingestimatet (10.598.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 2100 København Ø.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 2100 København Ø i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2100 København Ø ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2022) er 59.029 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 148 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 148 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Willemoesgade 45, 3. , 2100 København Ø har et vægtet areal på 188 m². Hvis Willemoesgade 45, 3. , 2100 København Ø er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 188 m2 x 59,029 kr/m2 = 11.097.452 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 2100 København Ø
11.097.452 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 4 procent højere end vores dingestimat (10.598.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 148 Ejerlejligheder i 2100, København Ø. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Willemoesgade 45, 3. , 2100 København Ø kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 2100 København Ø. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i andet kvartal 2020 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Willemoesgade 45, 3. , 2100 København Ø er solgt fire gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 19. juni 2020, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 8.350.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
19. juni 2020Alm. frit salg8.350.000
23. marts 2006Alm. frit salg5.200.000
29. juli 2001Alm. frit salg2.500.188
20. marts 1994Alm. frit salg1.016.000

Salgsprisen for de fire sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 188 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Willemoesgade 45, 3. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2100 København Ø (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 188 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i andet kvartal 2020 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2022, y: 10.344.662 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Willemoesgade 45, 3. , 2100 København Ø var i andet kvartal 2020. Salgsprisen 8.350.000 kr. var 7 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 7 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 188 m2 x 59,029 kr/m2 x 0.93 = 10.344.662 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i andet kvartal 2020)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 2100 København Ø
10.344.662 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 2 procent lavere end vores dingestimat (10.598.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (8.350.000 kr) ved det seneste salg i andet kvartal 2020 (alm. frit salg) kan have været i den lave ende (se Figur 2 ovenfor). En anden mulig forklaring kan være værdiforøgende forbedringer på boligen siden sidste salg.

Udbudspriser i 2100 København Ø

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 2100 København Ø kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Willemoesgade 45, 3. . Der er p.t. 292 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 292 lejligheder, der p.t. er til salg i 2100 København Ø.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 30,561 til 137,500 kr/m2, med et gennemsnit på 59,858 kr/m2 og en median på 57,954 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Willemoesgade 45, 3. , 2100 København Ø svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 188 m2 x 57,954 kr/m2 x 0.95 = 10.350.584 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 2100 København Ø) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 292 Ejerlejligheder til salg i 2100 København Ø
10.350.584 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de fire andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Willemoesgade 45, 3. er på niveau med de 292 lejligheder, der p.t. er til salg i 2100 København Ø. Vurderingen er dog stadig 2 procent lavere end vores dingestimat (10.598.000 kr).
Ejendomsvurderinger på Willemoesgade 45, 3.

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Willemoesgade 45, 3. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk