DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Willemoesgade 56, 2. , 2100 København ØDINGESTIMAT
Baseret på 5 (ud af 6) computerberegnede ejendomsvurderinger

12.238.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 12.238.000 kr repræsenterer et gennemsnit af fem ud af seks forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Willemoesgade 56, 2. .

Der er dårlig overensstemmelse mellem de fem udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på hele 42 procent af middelværdien. Det tyder på at Willemoesgade 56, 2. , 2100 København Ø er en bolig hvor det er svært at bruge computerberegnede ejendomsvurderinger. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
18.021.021
Mere Info 
Boliga
9.182.000
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
3.000.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
14.934.337
Mere Info 
Justeret RKR
4.981.923
Mere Info 
Udbudspris i postnr
14.072.252
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle seks vurderinger viser at én vurdering: den offentlige ejendomsvurdering er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende fem vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Willemoesgade 56, 2. ligger sandsynligvis i intervallet fra 5,0 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris) til 18,0 mio. kr (Geomatics AVM ejendomsvurdering).

Du kan evt. forsøge at indhente en vurdering fra Nordea (markeret ).Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    12,24 mio. kr.

    Interval: 4,98 - 18,02 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    2.200.000 kr.

    21. marts 2011

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Willemoesgade 56, 2. , 2100 København Ø


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 18,02 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En tidslig analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 6 år er vokset gennemsnitlig 103.422 kr. månedligt.

Geomatic AVM
18.021.021 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Willemoesgade 56, 2. er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 47 procent højere end vores dingestimat.

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
9.182.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 24 procent lavere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Willemoesgade 56, 2. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Willemoesgade 56, 2. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Willemoesgade 56, 2. , plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Willemoesgade 56, 2. i København Ø er 3.000.000 kr (år 2022). Grunden på 0 m2 er vurderet til 468.000 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 18.000 kr og en grundskyld på 15.133 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Willemoesgade 56, 2. , 2100 København Ø er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
3.000.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 75 procent lavere og statistisk forskellig fra de fem vurderinger, der indgår i dingestimatet (12.238.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 2100 København Ø.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 2100 København Ø i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2100 København Ø ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2022) er 59.029 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 148 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 148 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Willemoesgade 56, 2. , 2100 København Ø har et vægtet areal på 253 m². Hvis Willemoesgade 56, 2. , 2100 København Ø er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 253 m2 x 59,029 kr/m2 = 14.934.337 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 2100 København Ø
14.934.337 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 22 procent højere end vores dingestimat (12.238.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 148 Ejerlejligheder i 2100, København Ø. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Willemoesgade 56, 2. , 2100 København Ø kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 2100 København Ø. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i første kvartal 2011 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Willemoesgade 56, 2. , 2100 København Ø er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 21. marts 2011, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 2.200.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
21. marts 2011Alm. frit salg2.200.000

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 253 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Willemoesgade 56, 2. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2100 København Ø (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 253 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i første kvartal 2011 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2022, y: 4.981.923 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Willemoesgade 56, 2. , 2100 København Ø var i første kvartal 2011. Salgsprisen 2.200.000 kr. var 67 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 67 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 253 m2 x 59,029 kr/m2 x 0.33 = 4.981.923 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2022) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i første kvartal 2011)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 2100 København Ø
4.981.923 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med fire andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 59 procent lavere end vores dingestimat (12.238.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (2.200.000 kr) ved det seneste salg i første kvartal 2011 (alm. frit salg) kan have været i den lave ende (se Figur 2 ovenfor). En anden mulig forklaring kan være værdiforøgende forbedringer på boligen siden sidste salg.

Udbudspriser i 2100 København Ø

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 2100 København Ø kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Willemoesgade 56, 2. . Der er p.t. 195 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 195 lejligheder, der p.t. er til salg i 2100 København Ø.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 29,838 til 119,500 kr/m2, med et gennemsnit på 61,674 kr/m2 og en median på 58,549 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Willemoesgade 56, 2. , 2100 København Ø svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 253 m2 x 58,549 kr/m2 x 0.95 = 14.072.252 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 2100 København Ø) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 195 Ejerlejligheder til salg i 2100 København Ø
14.072.252 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de fire andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Willemoesgade 56, 2. er på niveau med de 195 lejligheder, der p.t. er til salg i 2100 København Ø. Vurderingen er dog stadig 14 procent højere end vores dingestimat (12.238.000 kr), hvilket måske kan tilskrives ejendomsmægleres optimistiske udbudsvurderingspriser.
Ejendomsvurderinger på Willemoesgade 56, 2.

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Willemoesgade 56, 2. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk