DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Jagtvej 23B, 3. , 2200 København NDINGESTIMAT
Baseret på 6 (ud af 7) computerberegnede ejendomsvurderinger

11.719.000 kr

Lejlighedens samlede vurdering 11.719.000 kr repræsenterer et gennemsnit af seks ud af syv forskellige computerberegnede ejendomsvurderinger på Jagtvej 23B, 3. . Der er rimelig overensstemmelse mellem de seks udvalgte vurderinger med en standardafvigelse på 12 procent af middelværdien. Det tyder på at Jagtvej 23B, 3. , 2200 København N er en bolig, der er mulig at vurdere med geodata og computermodeller. Tjek de enkelte individuelle vurderinger nedenfor.

Geomatic AVM
11.502.609
Mere Info 
Boliga
10.595.000
Mere Info 
Nordea
13.445.000
Mere Info 
Off. Vurdering
4.750.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
12.549.812
Mere Info 
Justeret RKR
9.619.987
Mere Info 
Udbudspris i postnr
12.603.232
Mere Info 

En statistisk iterativ Z-score analyse af alle syv vurderinger viser at én vurdering: den offentlige ejendomsvurdering er en outlier (markeret ), d.v.s en værdi der ligger så langt fra de andre vurderinger, at den ikke kan betragtes som værende repræsentativ. De resterende seks vurderinger (markeret ) er statistik set i overensstemmelse med hinanden.

En realistisk ejendomsvurdering af lejligheden på Jagtvej 23B, 3. ligger sandsynligvis i intervallet fra 9,6 mio. kr (Salgsjusteret kvadratmeterpris) til 13,4 mio. kr (Nordeas boligskøn).
Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • Dingestimat

    11,72 mio. kr.

    Interval: 9,62 - 13,45 mio. kr.
  • Seneste Salgspris

    7.995.000 kr.

    18. december 2018

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Jagtvej 23B, 3. , 2200 København N


Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering. Læs mere her »

AVM er bedst-i-test og vurderingen 11,50 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en individuel computerberegnet ejendomsvurdering. En tidslig analyse af adressens AVM vurderinger indikerer, at lejligheden har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 6 år er vokset gennemsnitlig 49.250 kr. månedligt.

Geomatic AVM
11.502.609 kr.
Note: AVM vurderingen er i overensstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger på adressen. AVM er beviseligt danmarks bedste enkeltstående computerberegnede ejendomsvurdering. Den gode overensstemmelse mellem dingestimat og AVM tyder på at Jagtvej 23B, 3. er en bolig, der pålideligt kan vurderes via computermodeller. AVM vurderingen er 1 procent lavere end vores dingestimat.

Boliga vurderingsrapport

Boliga er Danmarks største uafhængige boligside, der igennem 15+ år har kæmpet for mere gennemsigtighed på de danske boligmarked og tilgængeliggørelse af flere typer informationer. I den forbindelse har Boliga bl.a. udviklet en vurderingrapport.

Vi viser værdien fra Boliga vurderingsrapport. Du kan finde en detaljeret vurderingsrapport med alle beregningerne her her »

Boliga vurderingsrapport
10.595.000 kr.
Note: Boligas vurdering er statistisk set i overensstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger på adressen. Vurderingen er dog 9 procent lavere end vores dingestimat.

Nordea boligskøn

Nordea udregner og udstiller BoligSkøn på de fleste danske ejerboliger. Du kan opdatere Nordea boligskøn ved at skrue på forskellige håndtag for beliggenhed, stand, energiniveau og herlighedsværdi her »

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af lejligheden på Jagtvej 23B, 3. . {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Jagtvej 23B, 3. . Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Lejligheden.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}
Note: Nordea Boligskøn er 14 procent højere end vores dingestimat, men statisk set i overensstemmelse med de fem andre uafhængige vurderinger som vi har udvalgt på adressen. Nordea angiver selv en meget høj træfsikkerhed 94/100 på deres estimat og værdien indgår derfor naturligvis i vores dingetstimat (11.719.000 kr) på Jagtvej 23B, 3. .

Den offentlige ejendomsvurdering

På grund af fejl og mangler er ejendomsvurderingerne midlertidig suspenderet og den sidste vurdering fra 2011 er stadig gældende. Du kan finde ejendomsvurderinger og boligskat for Jagtvej 23B, 3. , plus anden nyttig information på boligejer.dk».

Den p.t. gældende offentlige ejendomsvurdering af lejligheden på Jagtvej 23B, 3. i København N er 4.750.000 kr (år 2022). Grunden på 0 m2 er vurderet til 267.000 kr. Det betyder at boligejer betaler en årlig ejendomsværdiskat på 27.300 kr og en grundskyld på 9.078 kr.

Et nyt offentligt vurderingssystem er under opbygning og nye vurderinger vil løbende blive offentliggjort frem mod 2024, hvor systemet ifølge den seneste plan skal stå klart. Jagtvej 23B, 3. , 2200 København N er ikke af de 50.000 ejerboliger, der har fået en ny offentlig tilgængelig ejendomsvurdering.

Den offentlige ejendomsvurdering
4.750.000 kr.
Note: Den offentlige ejendomsvurdering er 59 procent lavere og statistisk forskellig fra de seks vurderinger, der indgår i dingestimatet (11.719.000 kr). Den historiske udvikling af adressens AVM ejendomsvurderinger (se ovenfor) viser en tydelig vækst og den offentlige ejendomsvurdering (fra 2011) er tilsyneladende blevet overhalet af boligmarkedets prisudvikling i 2200 København N.

Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark - se alle data på Boliga ». Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Ejerlejligheder i postnummer 2200 København N i perioden fra 1992 frem til og med fjerde kvartal 2022.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2200 København N ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (fjerde kvartal 2022) er 49.604 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 69 frie handler af Ejerlejligheder. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 69 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Lejligheden på Jagtvej 23B, 3. , 2200 København N har et vægtet areal på 253 m². Hvis Jagtvej 23B, 3. , 2200 København N er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 253 m2 x 49,604 kr/m2 = 12.549.812 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2022)

Realkreditrådets m2-priser for Ejerlejligheder i 2200 København N
12.549.812 kr.
Note: Vurderingen er statistisk set i overensstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger og indgår derfor i dingestimat. Den simple vurdering er dog stadig 7 procent højere end vores dingestimat (11.719.000 kr). I det sidst opgjorte kvartal blev der solgt 69 Ejerlejligheder i 2200, København N. Det er så tilpas mange boligsalg at kvadratmeterprisen er velbestemt. Vurderingen antager at lejligheden er en gennemsnitsbolig ift andre lejligheder i postnummeret.

Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Jagtvej 23B, 3. , 2200 København N kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Lejlighed i 2200 København N. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 2018 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Lejligheden på Jagtvej 23B, 3. , 2200 København N er solgt seks gange siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 18. december 2018, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 7.995.000 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
18. december 2018Alm. frit salg7.995.000
22. juli 2002Alm. frit salg2.430.000
31. oktober 2000Alm. frit salg2.275.000
28. november 1997Alm. frit salg1.659.000
10. juni 1993Alm. frit salg710.000
10. juni 1993Alm. frit salg710.000

Salgsprisen for de seks sidste salg er vist med røde stjerner på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 253 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Jagtvej 23B, 3. ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Ejerlejligheder i postnummer 2200 København N (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 253 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 2018 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: fjerde kvartal 2022, y: 9.619.987 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Jagtvej 23B, 3. , 2200 København N var i fjerde kvartal 2018. Salgsprisen 7.995.000 kr. var 23 procent lavere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 23 procent lavere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.

Estimeret pris = 253 m2 x 49,604 kr/m2 x 0.77 = 9.619.987 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i fjerde kvartal 2022) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 2018)

Salgsjusteret m2-pris for Ejerlejligheder i 2200 København N
9.619.987 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med fem andre uafhængige vurderinger. Den salgsjusterede vurdering er dog stadig 17 procent lavere end vores dingestimat (11.719.000 kr). Det kan f.eks. skyldes at salgsprisen (7.995.000 kr) ved det seneste salg i fjerde kvartal 2018 (alm. frit salg) kan have været i den lave ende (se Figur 2 ovenfor). En anden mulig forklaring kan være værdiforøgende forbedringer på boligen siden sidste salg.

Udbudspriser i 2200 København N

Udbudspriser på omkringliggende lejligheder i 2200 København N kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Jagtvej 23B, 3. . Der er p.t. 66 lejligheder til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 66 lejligheder, der p.t. er til salg i 2200 København N.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 33,235 til 83,838 kr/m2, med et gennemsnit på 52,334 kr/m2 og en median på 52,437 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Jagtvej 23B, 3. , 2200 København N svarer til gennmsnits-lejligheder i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 253 m2 x 52,437 kr/m2 x 0.95 = 12.603.232 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for lejligheder i 2200 København N) x 0.95 (afslag på gns. 5 procent)

gns. m2 udbudspris for 66 Ejerlejligheder til salg i 2200 København N
12.603.232 kr.
Note: Vurderingen er i overstemmelse med de fem andre uafhængige vurderinger, der er inkluderet i vores Dingestimat. Det tyder på en beliggenhed, herlighedsværdi og kvalitet af lejligheden på Jagtvej 23B, 3. er på niveau med de 66 lejligheder, der p.t. er til salg i 2200 København N. Vurderingen er dog stadig 7 procent højere end vores dingestimat (11.719.000 kr), hvilket måske kan tilskrives ejendomsmægleres optimistiske udbudsvurderingspriser.
Ejendomsvurderinger på Jagtvej 23B, 3.

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af lejligheden på Jagtvej 23B, 3. . Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk