DinGeo — i hele Danmark

Ejendomsvurderinger
Tuborgvej 236, 2400 København NVGeomatic AVM
7.420.174
Mere Info 
Boliga
5.886.000
Mere Info 
Bolighed
-
Mere Info 
Nordea
-
Mere Info 
Off. Vurdering
2.300.000
Mere Info 
RKR-pris i postnr
7.676.375
Mere Info 
Justeret RKR
10.212.164
Mere Info 
Udbudspris i postnr
8.404.720
Mere Info Beregn friværdi
kr.
kr.

*Ved at klikke her, accepterer jeg at blive sendt videre til Nordeas hjemmeside
» Hvad kan jeg købe bolig for? - Beregn her
  • AVM-vurdering

    ca. 7,42 mio. kr.

    september 2021
  • Seneste Salgspris

    970.800 kr.

    30. november 1992

Computerberegnede ejendomsvurderinger
Tuborgvej 236, 2400 København NV

En analyse af seks forskellige og uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger indikerer en vurderingspris:

7.346.000 kr.

Værdien er et gennemsnit af fire vurderinger (markeret ). Inkluderet er derimod ikke to vurderinger: ″Den offentlige ejendomsvurdering″ og ″Salgsjusteret kvadratmeterpris″ (markeret ), fordi en outlier-analyse viser at de er statistisk forskellige fra de resterende vurderinger.

En realistisk ejendomsvurdering af rækkehuset på Tuborgvej 236 ligger sandsynligvis i intervallet fra 5,9 mio. kr (Boliga) til mio. kr 8,4 (Udbudspriser i postnummer).

Du kan evt. forsøge at indhente flere vurderinger via Bolighed og/eller Nordea (markeret ).

Geomatic AVM ejendomsvurdering

Geomatics Analytical Valuation Modellen (AVM) er et professionelt værktøj som bl.a. flere danske banker bruger til boligprisvurdering.

AVM har vist sig bedst-i-test og vurderingen 7,42 mio. kr. er derfor vores bedste bud på en computerberegnet ejendomsvurdering. En analyse af AVM vurderingerne viser, at rækkehuset har haft en positiv udvikling, med en vurdering, der over de sidste godt 4 år er vokset gennemsnitlig 32.150 kr. månedligt.

Geomatic AVM
7.420.174 kr.

Læs mere om Geomatics AVM vurderinger her »Boliga Vurderingsrapport

Boliga vurderingrapport er et bud på hvad rækkehuset på Tuborgvej 236, 2400 København NV burde koste, hvis der er tale om en bolig i gennemsnitlig stand uden specielle forhold.

Boliga vurderingsrapport
5.886.000 kr.

Download Boliga gratis vurderingsrapport her »


Bolighed ejendomsvurdering

En DinGeo-bruger har {{bdato}} indhentet en Bolighed data-vurdering af rækkehuset på Tuborgvej 236. {{bratingdesc}}
Desværre var Bolighed ikke i stand til at udregne en fornuftig vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Tuborgvej 236. Tryk på den grønne knap for at hente Boligheds data-vurdering af Rækkehuset.

Bolighed data-vurdering {{bratingtxt}}
{{bpris}}

Ved sidste forsøg blev der ikke fundet en ejendomsvurdering. Sidste forsøg på opdatering var {{bdato | date }}.

Du kan forsøge at indhente en ny ejendomsvurdering ved at trykke på den grønne opdaterknap.

Boligheds ejendomsvurderinger er baseret på offentlig tilgængelige data. Sitet er ejet af realkreditkæmpen Totalkredit og detaljerne bag udregningerne er hemmeligholdte. Du kan slå ejendomsvurderingen op direkte hos Bolighed.dk her »Nordea boligskøn

En DinGeo-bruger har tidligere ({{ndato}}) indhentet en vurdering fra Nordea af Rækkehuset på Tuborgvej 236. {{nratingdesc}} Tryk på den grønne knap for en opdateret vurdering.
Desværre var Nordea ikke i stand til at udregne en vurdering på adressen. Prøv eventuelt igen med et tryk på den grønne opdater knap.
Der er ikke endnu indhentet en vurdering på Tuborgvej 236. Tryk på den grønne knap for at hente Nordeas Boligskøn af Rækkehuset.
Nordea Boligskøn {{nratingtxt}}
{{npris}}

Nordea samarbejder med ejendomsmæglerkæden DanBolig omkring BoligSkøn. Værdien antager at der er tale om en gennemsnitsbolig. Du kan dog på Nordeas webside skrue på forskellige håndtag, hvis du fx har renoveret, eller din bolig ligger et ekstra smukt sted.

Slå ejendomsvurdering op direkte på Nordea her »Den Offentlige Ejendomsvurdering

Skats offentlige ejendomsvurdering af Rækkehuset på Tuborgvej 236 i København NV er 2.300.000 kr (år 2021). Grunden på 217 m2 er vurderet til 991.600 kr. Baseret på den offentlige vurdering betaler ejeren en årlig ejendomsværdiskat på 15.750 kr og en grundskyld på 30.304,2 kr.Det er en meget lav ejendomsvurdering ift. de uafhængige vurderinger af Rækkehuset.

Den offentlige ejendomsvurdering
2.300.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i princippet beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige handelspris for ejendomme af samme størrelse, alder, stand og beliggenhed i et sammenligneligt område. Den offentlige ejendomsvurdering er dog suspenderet og p.t. gælder vurderingen fra 2011, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Yderligere information om SKATs ejendomsvurderinger på Tuborgvej 236 kan findes på boligejer.dk » .Realkreditrådets kvadratmeterpriser

Der kan udregnes en simpel ejendomsvurdering baseret på Realkreditrådets (Finans Danmark) autoritative statistikker for bolighandel i Danmark. Nedenfor (Figur 1) er vist realiserede frie ejendomshandler for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2400 København NV i perioden fra 1992 frem til og med andet kvartal 2021.


Figur 1.Gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2400 København NV ( - blå cirkler; venstre y-akse). De røde søjler (højre y-akse) viser antallet af solgte boliger, d.v.s. datagrundlaget for de beregnede m2-priser.

Den mest recente kvadratmeterpris (andet kvartal 2021) er 49.525 kr/m2. Kvadratmeterprisen er baseret på 10 frie handler af Parcel-/rækkehuse. Prisen repræsenterer den gennemsnitlige salgspris for alle de 10 boligsalg og normaliseret i forhold til de solgte boligers vægtede arealer (det vægtede areal tager delvist højde for blandt andet kælder- og loftsarealer samt udhuse, garager og så videre bruger).

Rækkehuset på Tuborgvej 236, 2400 København NV har et vægtet areal på 155 m². Hvis Tuborgvej 236, 2400 København NV er en gennemsnitlig bolig i postnummeret vil en forventet salgspris derfor være

Estimeret pris = 155 m2 x 49,525 kr/m2 = 7.676.375 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021)

Realkreditrådets m2-priser for Parcel-/rækkehuse i 2400 København NV
7.676.375 kr.
Boliga har en fin oversigt over Finans Danmarks opgørelser over boligsalg i Danmark her »


Salgsjusteret kvadratmeterpris

Baseret på tidligere salg af Tuborgvej 236, 2400 København NV kan vi tage højde for boligens styrker/svagheder i forhold til en gennemsnitlig Rækkehus i 2400 København NV. Den salgsjusterede ejendomsvurdering er baseret på antagelsen, at boligen siden det seneste salg i fjerde kvartal 1992 har fulgt områdets gennemsnitspriser.

Rækkehuset på Tuborgvej 236, 2400 København NV er solgt en gang siden 1992. Det seneste registrerede salg var den 30. november 1992, hvor boligen blev solgt ved Alm. frit salg, og med en salgspris på 970.800 kr.

SalgsdatoHandelsformPris, kr
30. november 1992Alm. frit salg970.800

Salgsprisen for det sidste salg er vist med en rød stjerne på nedenstående graf (Figur 2). De blå punkter er den omregnede handelspris baseret på gennemsnitlige kvadratmeterpriser (og vægtet boligareal på 155 m²). De røde punkter og den røde kurve er den omregnede handelspris justeret ift seneste salg.


Figur 2. Salgspris for Tuborgvej 236 ( rød stjerne). De gennemsnitlige m2-priser for Parcel-/rækkehuse i postnummer 2400 København NV (se også Figur 1) er omregnet til handelspriser på adressen ved at gange med boligens vægtede areal 155 m2 ( blå punkter). Den røde kurve er m2 handelspriserne parallelforskudt, således at kurven falder sammen med salgsprisen på sidste frie salg i fjerde kvartal 1992 (røde punkter ). Kurvens seneste punkt (x: andet kvartal 2021, y: 10.212.164 kr.) repræsenterer den salgsjusterede ejendomdomsvurdering

Det seneste salg på Tuborgvej 236, 2400 København NV var i fjerde kvartal 1992. Salgsprisen 970.800 kr. var 33 procent højere end områdets daværende gennemsnitlige priser. Den justerede prisvurdering er udregnet under antagelsen at boligen stadig har en værdi, der 33 procent højere end områdets gennemsnitspriser, d.v.s.:

Estimeret pris = 155 m2 x 49,525 kr/m2 x 1.33 = 10.212.164 kr
(Vægtet areal) x (RKR-m2-pris i andet kvartal 2021) x (forhold mellem salgspris og RKR ved seneste salg i fjerde kvartal 1992)

Salgsjusteret m2-pris for Parcel-/rækkehuse i 2400 København NV
10.212.164 kr.

Udbudspriser i 2400 København NV

Udbudspriser på omkringliggende villaer og rækkehuse i 2400 København NV kan give et godt fingerpeg ift. en ejendomsvurdering af Tuborgvej 236. Der er p.t. 1 villaer og rækkehuse til salg i postnummeret og du kan se fordelingen af udbudspriserne på Figur 3 (nedenfor) omregnet til kvadratmeterpriser.

Figur 3. Histogram med udbudspriser (omregnet til kvadratmeterpriser) for de 1 villaer og rækkehuse, der p.t. er til salg i 2400 København NV.

Kvadratmeterpriserne varierer fra 54,224 til 54,224 kr/m2, med et gennemsnit på 54,224 kr/m2 og en median på 54,224 kr/m2 (medianprisen er generelt mere brugbar fordi gennemsnittet kan være påvirket af nogle få boliger med ekstreme priser). - Se alle boligerne her »

Hvis Tuborgvej 236, 2400 København NV svarer til gennmsnits-villaer og rækkehuse i postnummeret vil en forventet udbudspris være

Estimeret pris = 155 m2 x 54,224 kr/m2 = 8.404.720 kr
(Vægtet areal) x (Median af m2-udbudspriser for villaer og rækkehuse i 2400 København NV)

gns. m2 udbudspris for 1 Rækkehuser til salg i 2400 København NV
8.404.720 kr.
dingeo ejendomsvurdering

Computerberegnede ejendomsvurderinger

Se uafhængige computerberegnede ejendomsvurderinger af rækkehuset på Tuborgvej 236. Husk at computerberegnede ejendomsvurderinger kan afvige markant fra den sande markedsværdi.

AVM er udviklet af Geomatic og modellen bruges af danske pengeinstitutter til prissætning af boliger. Den vægtede AVM pris er baseret på mere end 200 variable og modellen rammer statistisk set tæt på handelspris. Videnscentret Bolius har udpeget AVM, som danmarks mest præcise computerberegnede ejendomsvurdering. Læs mere her

Kvadratmeterpriser og medhørende prisvurderinger er baseret på Realkreditrådets gennemsnitlige kvadratmeterpriser for realiserede handler se her » . Der kan mangle data, hvis der i et givent område og kvartal er få eller ingen handler.

Læs mere om Ejendomsvurdering her »

Datakilder:
Geomatic, Realkreditrådet, Boliga.dk, Bolighed.dk, Nordea.dk, Tinglysning.dk