DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Anemonevej 6, 2600 Glostrup


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Anemonevej 6. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i rækkehusets fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Der eksisterer tre byggesagsdokumenter knyttet til Anemonevej 6. De dækker perioden 1938 - 2003 og giver et indblik i rækkehusets historie. For eksempel er alle større ombygningner, tilbygninger og renoveringer registreret.
  • Servitutter: Der er syv servitutter knyttet til Anemonevej 6. Rækkehusets ældste servitut stammer fra 2020 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på rækkehuset.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Anemonevej 6 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Anemonevej 6.
thumbnail: Skråfoto fra 1936-1938 taget 142 meter fra Anemonevej 6

Skråfoto fra 1936-1938 taget 142 meter sydøst for Anemonevej 6. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Se historiske byggesager på Anemonevej 6, 2600 Glostrup

Rækkehuset på Anemonevej 6, 2600 Glostrup har tre historiske byggesager, der dækker perioden 1938 - 2003. De tre historiske byggesager indeholder information om rækkehusets historie af f.eks. til- og ombygninger.

Historiske byggesager, Anemonevej 6

Adresse Dato Beskrivelse Download
Anemonevej 6 2003 Olietank/brændstoftank Download PDF
Anemonevej 6 1938 Beboelse Download PDF
Anemonevej 6   - Diverse Download PDF

Tabellen viser de 3 registrerede historiske byggesager, der er knyttet til Anemonevej 6, 2600 Glostrup.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »

Glostrup Kommune har et online byggesagsarkiv.

Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.

Byggesager der afsluttes vil løbende blive lagt ud på Weblager. Hvis du oplever at en af dine sager er låste, er du velkommen til at kontakteGlostrup Kommunes Center for Miljø og Teknik eller alternativt ringe på telefon 4323 6100.

Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Glostrup Kommune »

Servitutter på Anemonevej 6, 2600 Glostrup

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Anemonevej 6, 2600 Glostrup

Dato Prioritet Type Tillægstekst
18750331 1 andenServitut Dok om vejret mv
18990621 2 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
19121002 3 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
19390705 4 andenServitut Dok om bebyggelse, benyttelse mv
19391229 5 andenServitut Dok om fælles brandmur/gavl mv
19391229 6 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
19400222 7 andenServitut Dok om facader, Resp lån i off midler

Tabellen viser de 7 servitutter på ejendommen Anemonevej 6, 2600 Glostrup.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 21 oktober, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Anemonevej 6, 2600 Glostrup

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Anemonevej 6 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Anemonevej 6, 2600 Glostrup

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Anemonevej 6, 2600 Glostrup her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Glostrup Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Anemonevej 6, 2600 Glostrup her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Anemonevej 6, 2600 Glostrup her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Anemonevej 6, 2600 Glostrup Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Anemonevej 6, 2600 Glostrup

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Anemonevej 6, 2600 Glostrup

År Plantype Beskrivelse Download
2020 Lokalplan (vedtaget) Rækkehuse på Anemonevej 1-15 og 2-18 Download PDF
2014 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2013-2025 Download PDF
2016 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi 2016 - En levende by Download PDF
2020 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2020: Glostrup - en forstad i udvikling Download PDF
2020 Kommuneplan Tillæg (vedtaget) Rækkehusbebyggelse på Anemonevej Download PDF

Tabellen viser de 1 lokalplaner og 4 kommuneplaner, der gælder for Anemonevej 6 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »