DinGeo — i hele Danmark

Dokumenter
Jydekrogen 40, 2625 Vallensbæk


På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Jydekrogen 40. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i bygningens fortid, nutid og fremtid:

  • Byggesager: Vi har desværre ikke byggesagsdokumenter på bygningen.
  • Servitutter: Der er 19 servitutter knyttet til Jydekrogen 40. bygningens ældste servitut stammer fra 2020 men den kan ikke desto mindre stadig have betydning for boligejer. Tinglyste servitutter kan indeholde indskrænkning i råderetten på bygningen.
  • Officielle attester: Download officielle attester (PDF-filer) på Jydekrogen 40 direkte fra de relevante offentlige myndigheder, inklusiv tingbogsattest, jordforureningsattest og BBR meddelelse.
  • Planer for området: Se og download lokal- og kommuneplaner, bl.a. med detaljer om kommunens fremtidige udviklingsplaner for området omkring Jydekrogen 40.
thumbnail: Skråfoto fra 1928-1992 taget 74 meter fra Jydekrogen 40

Skråfoto fra 1928-1992 taget 74 meter nord for Jydekrogen 40. Klik for mere info og højere opløsning. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

Ingen historiske byggesager på Jydekrogen 40, 2625 Vallensbæk

Vallensbæk Kommune har ikke endnu et online byggesagsarkiv.

Servitutter på Jydekrogen 40, 2625 Vallensbæk

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.

Servitutter på Jydekrogen 40, 2625 Vallensbæk

Dato Prioritet Type Tillægstekst
20181213 1 andenServitut Servitut med lovbestemt prioritet
19841105 10 andenServitut Ekspropriationsfortegnelse vedr naturgas
19850418 11 andenServitut Dok om naturgasanlæg, vedr 16BO
19870929 12 andenServitut Ekspropriationsfortegnelse vedr naturgas,
19880303 13 andenServitut Dok om forsynings-/afløbsledninger m v
20021025 14 andenServitut Ekspropriationsfortegnelse vedr. udvidelse
20061130 15 andenServitut Deklaration vedr. byggelinier for landevej 528 - Vallensbæk Torvevej. Påtaleberettiget Københavns Amt
20130114 16 andenServitut
20130114 17 andenServitut
19481206 2 andenServitut Dok om vandboring, respekterer lån i
20181219 20 andenServitut
20181219 21 andenServitut
19481217 3 andenServitut Dok om vandmangel brønd mv, respekterer lån
19491125 4 andenServitut Dok om afkald på erstatning, forårsaget af vandspejlssænkning mv, respekterer lån i offentlige midler
19511121 5 andenServitut Dok om spildevand, kloakledning mv, vedr
19701020 6 andenServitut Dok om kabler og transformerstation mv, ej
19730207 7 andenServitut anm byrder
19810929 8 andenServitut Lokalplan nr 25, vedr 16BO
19840124 9 andenServitut Dok om bebyggelse mv, oversigt mv

Tabellen viser de 19 servitutter på ejendommen Jydekrogen 40, 2625 Vallensbæk.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;

Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 29 september, 2021  -  opdater

Download selve servitutdokumenterne her » (kræver NemId login). Datakilde: Tinglysning.dk
Læs mere om Servitutter her »

Officielle attester og rapporter på Jydekrogen 40, 2625 Vallensbæk

I tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Jydekrogen 40 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.

Download dokumenter for Jydekrogen 40, 2625 Vallensbæk

Attest Info Download
Jordforureningsattest Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Jydekrogen 40, 2625 Vallensbæk her »
Download Jordforureningsattest
BBR Meddelelse Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Vallensbæk Kommune.

Læs mere om BBR oplysninger på Jydekrogen 40, 2625 Vallensbæk her »

Download BBR-Meddelelse
Energimærkerapport Vi kunne ikke finde energimærke på adressen -
Tingbogsattest Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis (siden juli 2013) men der kræves NemId login

Læs mere om hæftelser Jydekrogen 40, 2625 Vallensbæk her »

Download Tingbogsattest  

Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Jydekrogen 40, 2625 Vallensbæk Datakilder:
Danmarks Miljøportal, boligejer.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk

Lokal- og kommuneplaner gældende for Jydekrogen 40, 2625 Vallensbæk

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.

Lokal- og kommuneplaner for Jydekrogen 40, 2625 Vallensbæk

År Plantype Beskrivelse Download
1993 Lokalplan (vedtaget) Lokalplan 212 for erhvervsområdet Regnesminde Nord Download PDF
2017 Lokalplan (vedtaget) Erhvervsområdet Jydekrogen Download PDF
1910 Lokalplan (vedtaget) Skiltelokalplan Download PDF
2014 Lokalplan (vedtaget) Spillehaller (Tema lokalplan) Download PDF
2019 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2019 Download PDF
2020 Kommuneplan (vedtaget) Kommuneplan 2020-2032 Download PDF
2018 Kommuneplan Strategi (vedtaget) KPS2018 Download PDF
2007 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Planstrategi - Brøndby i bevægelse Download PDF
2016 Kommuneplan Strategi (vedtaget) Kommuneplanstrategi 2016, Brøndby i vækst - hvordan? Download PDF

Tabellen viser de 4 lokalplaner og 5 kommuneplaner, der gælder for Jydekrogen 40 Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK

Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »